Werkgeversaansprakelijkheid voor letselschade

04-05-09

HR 17 april 2009, BH1996
artikel 7:611 en 7:658 BW 

Werkgever organiseerde voor diens werknemers een rolschaatsworkshop die plaatsvond na werktijd maar op de werkplek. Verweerster in cassatie kwam daarbij ten val en brak haar pols. De breuk herstelde, maar er ontwikkelde zich een posttraumatische dystrofie. De werkneemster vorderde daarop vergoeding van de door haar geleden schade en stelt daartoe dat de werkgever primair op grond van art. 7:658 BW en subsidiair op grond van art. 7:611, dan wel op grond van art. 6:162 in verbinding met art. 6:76 BW, voor de gevolgen van het ongeval aansprakelijk is. De kantonrechter wees de vordering af. In hoger beroep achtte het hof acht de vordering toewijsbaar voor zover deze gegrond is op goedwerkgeverschap. Het hof concludeerde dat de werkgever onvoldoende heeft gedaan om haar werknemers te beschermen tegen het gevaar van vallen tijdens de workshop en om dekking te bieden tegen de door hen als gevolg van een val geleden schade. Werkgever komt op tegen deze beslissing en stelt beroep in cassatie in.

Rechtsvraag: Rechtvaardigen de vastgestelde feiten en omstandigheden de conclusie dat werkgever haar verplichting zich te gedragen als goed werkgever als in art. 7:611 bedoeld heeft geschonden?

Beslissing: Naar het oordeel van de Hoge Raad kon het hof gelet op de in het arrest genoemde omstandigheden oordelen dat een zodanige samenhang bestaat tussen de activiteit in het kader waarvan het ongeval plaatsvond en de arbeidsovereenkomst, dat ten aanzien van die activiteit voor de werkgever een op eisen van goed werkgeverschap gebaseerde zorg- en preventieplicht bestond die zij niet is nagekomen, zodat schending van die plicht tot haar aansprakelijkheid leidt voor de schadelijke gevolgen van het ongeval op de voet van art. 7:611 in verbinding met art. 6:74 BW. Hofs oordeel is voldoende gemotiveerd. (Ro. 3.6). De Hoge Raad verwerpt het principale beroep.

Vrijblijvend advies? Stel ons een vraag...

U kunt gemakkelijk en vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij streven ernaar om uw bericht zo snel mogelijk te behandelen. De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

  1. Naam *

  2. Telefoon

  3. E-mail *

  4. Uw vraag verzoek of opmerking *