Werkgevers mogen verkeersboetes op werknemers verhalen

27-06-08

Behoudens bijzondere omstandigheden is de werkgever niet aansprakelijk voor verkeersboetes die door zijn werknemers tijdens werktijd zijn veroorzaakt. Hij mag de boetes dus op de betreffende werknemers verhalen. De Hoge Raad heeft dit bepaald in zijn arrest van 13 juni 2008.

Bovengenoemd arrest trok op vrijdag 13 juni jl. veel aandacht in de media. De uitspraak is het langverwachte vervolg op een eerdere uitspraak van het Hof Den Haag. Het Hof oordeelde op 12 mei 2006 dat een door de werknemer veroorzaakte verkeersboete wegens een snelheidsovertreding, in beginsel - behoudens opzet of bewuste roekeloosheid - voor rekening van de werkgever komt. De Hoge Raad oordeelt anders.

In de onderhavige zaak ging het om een werknemer die als chauffeur in dienst was bij van TPG Post Transport (hierna: TPG). TPG had boetes ter zake van drie snelheidsovertredingen bij de werknemer in rekening gebracht (de werknemer had bij het rondbrengen van de post respectievelijk zes, vier en elf kilometer te hard gereden). De werknemer en de AbvaKabo hebben vervolgens een verklaring van de rechter gevorderd, dat de werkgever deze bekeuringen niet op de werknemer mag verhalen.

Het verhalen van verkeersboetes op de werknemer zou namelijk in strijd zijn met artikel 7:661 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Dit artikel bepaalt dat de werkgever de schade die de werknemer hem in de uitoefening van de werkzaamheden toebrengt, in beginsel zelf heeft te dragen. Dit is anders als de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

 Het oordeel van de Hoge Raad

Anders dan het Hof Den Haag oordeelde de Hoge Raad dat de hoofdregel uit artikel 7:661 BW niet van toepassing is op verkeersboetes. TPG werd dus in het gelijk gesteld. Een belangrijke reden voor dit oordeel was, dat het een ongelijke situatie zou creƫren tussen werknemers met een auto van de zaak (waarbij de werkgever de boetes ontvangt) en werknemers met een eigen auto (die de boetes zelf ontvangen).

De uitspraak van de Hoge Raad is goed nieuws voor werkgevers. Met name in de transportgevoelige sector, zal deze uitspraak van de Hoge Raad meer dan welkom zijn. Er dient echter wel een waarschuwing te worden gemaakt. Een werkgever blijft gehouden de verkeersboete te vergoeden indien hij in belangrijke mate aan de veroorzaking van de verkeersovertreding heeft bijgedragen. Gedacht kan worden aan een hoge werkdruk en een te krappe planning. De werkgever doet er dan ook goed aan de volgende twee punten in ogenschouw te nemen:

  1. Instrueer werknemers de verkeersregels en verkeersvoorschriften te allen tijde na te leven.
  2. Houd rekening met vertragingen en pauzes bij het opstellen van de routeplanning.

Vrijblijvend advies? Stel ons een vraag...

U kunt gemakkelijk en vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij streven ernaar om uw bericht zo snel mogelijk te behandelen. De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

  1. Naam *

  2. Telefoon

  3. E-mail *

  4. Uw vraag verzoek of opmerking *