• Home > 
  • Nieuws > 
  • Werkgever draait op voor kosten als sollicitant onderhandelingen afbreekt

Werkgever draait op voor kosten als sollicitant onderhandelingen afbreekt

25-06-09

Een sollicitant heeft al drie gesprekken gevoerd met een werkgever en overeenstemming bereikt over de arbeidsvoorwaarden. Ook heeft de sollicitant het laatste onderdeel, een assessment, met succes doorlopen. Toch ziet hij van de baan af. Kan de werkgever de kosten van onder meer het assessment op de sollicitant verhalen?

De werkgever vindt dat hij een schade heeft geleden van meer dan zesduizend euro. Ook is hij van mening dat de sollicitant onaanvaardbaar heeft gehandeld door de onderhandeling af te breken. De kantonrechter te Eindhoven oordeelt dat er geen arbeidsovereenkomst tussen partijen tot stand is gekomen, omdat hierover geen wilsovereenstemming is bereikt. Uit de feiten blijkt alleen dat de werkgever eerst overeenstemming over de arbeidsvoorwaarden wilde hebben, voordat de sollicitant het assessment in zou gaan. Ook staat vast dat de sollicitant de potentiƫle nieuwe werkgever op de hoogte heeft gesteld dat hij nog in gesprek was met andere partijen.

Als de werkgever de sollicitant al voor het assessment aan zich had willen binden, had hij dit expliciet kenbaar moeten maken. Dat is niet gebeurd en dit komt voor rekening van de werkgever. Daarnaast staat het de sollicitant vrij om de onderhandelingen af te breken, ondanks dat er overeenstemming over de arbeidsvoorwaarden bestaat. De werkgever heeft niet duidelijk gemaakt dat de sollicitant zich na het assessment niet meer kon terugtrekken uit de procedure. Dit mag wel van een goed werkgever - ook in de precontractuele fase - worden verlangd.

Kantonrechter Eindhoven, 19 februari 2009, JAR 2009 / 117

Vrijblijvend advies? Stel ons een vraag...

U kunt gemakkelijk en vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij streven ernaar om uw bericht zo snel mogelijk te behandelen. De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

  1. Naam *

  2. Telefoon

  3. E-mail *

  4. Uw vraag verzoek of opmerking *