Verband, meeliften, verwateren, vervagen en aantasten

27-06-08

Verband, meeliften, verwateren, vervagen en aantasten

HvJ EG, 26 juni 2008, conclusie van A-G Sharpston in zaak C-252/07, Intel Corporation Inc. tegen CPM United Kingdom Limited

Merkenrecht. Leesbaar college over verwateren, meeliften, vervagen, aantasten, verwateren, inkrimpen, vervloeien, achteruitgaan, afzwakken, uitgeput worden, verzwakken, ondermijnd worden, vervagen, uitgehold worden, stiekem aan geknaagd worden en verloederen.

Verzoek om een prejudiciële beslissing betreffende de vraag in hoeverre een bekend merk kan worden beschermd tegen „verwatering. Artikel 4, lid 4, sub a Merkenrichtlijn. Kan de houder van het merk „Intel", bekend is voor informaticaproducten en -diensten, nietigverklaring vorderen van het jongere merk „Intelmark", dat is ingeschreven voor marketingdiensten? Misschien. Maar misschien ook niet. Elke relevante factor moet de betekenis toekomen die deze behoort te krijgen, doch doorslaggevend is de algehele afweging.

Samengevat wenst de verwijzende rechter te vernemen wanneer er sprake van is dat:

1- het relevante publiek een „verband" legt,
2- ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie(26) van het oudere merk (meeliften),
3- een merk is verwaterd, waarbij verwatering twee vormen kent, namelijk wanneer:
a-  afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk (vervaging)
b-  afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het oudere merk (aantasting).

lees meer...

Vrijblijvend advies? Stel ons een vraag...

U kunt gemakkelijk en vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij streven ernaar om uw bericht zo snel mogelijk te behandelen. De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

  1. Naam *

  2. Telefoon

  3. E-mail *

  4. Uw vraag verzoek of opmerking *