Twee notarissen geschorst in verband met ABC-transacties

19-09-08

Den Haag, 16 september 2008 - De Kamer van Toezicht over de Notarissen en Kandidaat-Notarissen in Den Haag heeft woensdag 10 september 2008 in een klachtzaak tegen twee notarissen (kantoorgenoten) aan ieder van hen een schorsing opgelegd voor de duur van twee weken. Klachten en bedenkingenTegen de notarissen waren ambtshalve bedenkingen van de plaatsvervangend voorzitter van de Kamer en klachten van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) ingediend over zogeheten ABC-­transacties die telkens binnen een periode van zes maanden hebben plaatsgevonden in de periode van 2003 tot en met 2005.

 

Eindbeslissing
In haar eindbeslissing van 10september 2008 heeft de Kamer van Toezicht een aantal bedenkingen enklachten over de notarissen gegrond verklaard. Het onderzoek dat deKamer heeft verricht leverde het beeld op dat de notarissen bijmeerdere ABC-transacties onnauwkeurig en slordig te werk zijn gegaan enzich nonchalant en gemakzuchtig hebben getoond ten opzichte van degeldende regelgeving.
Beiden zijn in één geval niet voldoendealert geweest op het gevaar van inschakeling van een stroman, en ookhebben zij zich elk in één geval de belangen van een derde onvoldoendeaangetrokken.
Hun werkwijze heeft tot het gevaar geleid dat hetnotariaat zich leent voor ongebruikelijke, mogelijk crimineletransacties. Hierbij tekent de Kamer aan dat er geen enkele aanwijzingis voor enige betrokkenheid van de notarissen zelf bij mogelijkcriminele handelingen. Voor zover zij zijn tekortgeschoten in denaleving van de verplichtingen van hun ambt, hebben zij dit naar hetoordeel van de Kamer niet te kwader trouw gedaan.

Vrijblijvend advies? Stel ons een vraag...

U kunt gemakkelijk en vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij streven ernaar om uw bericht zo snel mogelijk te behandelen. De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

  1. Naam *

  2. Telefoon

  3. E-mail *

  4. Uw vraag verzoek of opmerking *