• Home > 
  • Nieuws > 
  • Tussentijdse opzegging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Tussentijdse opzegging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

18-06-09

Ik heb een arbeidsovereenkomst voor de periode van één jaar afgesloten met een werknemer. Ik wil de arbeidsovereenkomst na drie maanden beëindigen. Wat zijn de mogelijkheden?

Allereerst moet worden nagegaan of er een mogelijkheid van tussentijdse opzegging in het contract is opgenomen. Als dat zo is, dan kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het CWI. Zodra de werkgever in het bezit is van de ontslagvergunning kan hij de arbeidsovereenkomst opzeggen. Hierbij moet hij de geldende opzegtermijn in acht nemen.

Is er geen tussentijdse opzegging in het contract opgenomen, dan moet de werkgever een andere beëindigingswijze gebruiken. De werkgever kan:
Een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter;
De overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen;
Indien er een dringende reden aanwezig is, de werknemer op staande voet ontslaan.

Het is echter in alle gevallen aan te bevelen om in een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd, een bepaald project of een bepaalde gebeurtenis de mogelijkheid van tussentijdse opzegging op te nemen. Dit maakt de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd flexibeler.

Vrijblijvend advies? Stel ons een vraag...

U kunt gemakkelijk en vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij streven ernaar om uw bericht zo snel mogelijk te behandelen. De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

  1. Naam *

  2. Telefoon

  3. E-mail *

  4. Uw vraag verzoek of opmerking *