Seminar Vereniging Restauratoren Nederland

21-03-08

Voor de leden van de Vereniging Restauratoren Nederland stelde Croon Davidovich op 18 maart jl. haar kantoor ter beschikking voor een seminar. Tijdens dit seminar werden de bezoekers inhoudelijk ge├»nformeerd over verschillende juridische aspecten van het restauratieberoep. Zo kwamen aan de orde auteursrechtelijke aspecten, de klachtenprocedure en geschillenbeslechting, alsmede de algemene voorwaarden en verzekeringstechnische aspecten. 

Bestuurslid Elizabeth Nijhoff Asser leidde de sprekers in. Vervolgens gaven Kees Berendsen, Menno Schmidt, Evert-Jan Boot -advocaten van Croon Davidovich- en Cees Kortleve -verzekeringsmakelaar van AON Artscope- hun presentaties.

Kees Berendsen behandelde de relatie tussen auteursrecht en restauratiewerkzaamheden. Centraal stond de vraag of een restauratie een bewerking van het originele werk betreft en of daarvoor toestemming van de kunstenaar nodig is. Verder wees hij op het risico bij restauratie als deze een wijziging in het originele werk tot gevolg heeft, of het werk zou kunnen aantasten. De maker kan zich daartegen soms op grond van zijn auteursrecht verzetten. Ook besteedde hij aandacht aan het eigen auteursrecht van de restaurator, op zijn documentatie en op in het kader van zijn werkzaamheden vervaardigde ontwerpen.

Menno Schmidt sprak in het bijzonder over de klachtenprocedure van de Vereniging Restauratoren Nederland en de mogelijkheden van alternatieve geschillenbeslechting. Aandachtpunt daarbij is - benadrukte hij - de kwaliteitshandhaving binnen de beroepsgroep. Mr Schmidt plaatste zijn presentatie nadrukkelijk in het perspectief van de contractuele relatie tussen restauratoren en hun opdrachtgevers en de rol van de algemene voorwaarden van de Vereniging daarbij.

Evert-Jan Boot sprak over het belang van het juist hanteren van de algemene voorwaarden. Als belangrijkste element kwam hierbij naar voren dat de wederpartij een geding in de algemene voorwaarden kan vernietigen indien de gebruiker de wederpartij geen redelijke mogelijk heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Mr Boot benadrukt hierbij dat het van belang is dat de algemene voorwaarden altijd tijdens het totstandkomen van een overeenkomst meegezonden dienen te worden.

Tenslotte besteedde Cees Kortleve, expert in kunstverzekeringen, aandacht aan de verzekeringstechnische zaken waar de restaurator in zijn beroepsuitoefening mee te maken krijgt. Daarbij stelde hij onder meer dat duidelijke afspraken tussen de opdrachtgever en de restaurator weliswaar van groot belang zijn, maar niet voldoende. Het risico blijft altijd bestaan dat de restaurator wordt aangesproken. Een eigen verzekering is daarom onontbeerlijk. Het bestuur van de Vereniging gaat zich daar opnieuw over buigen.

De avond werd afgesloten met een levendige discussie onder leiding van Willemien 't Hooft, voorzitter van de Vereniging, waar op vrijwel alle onderwerpen die aan de orde waren geweest interessante en soms dringende vragen uit de praktijk passeerden van de aanwezigen, zoals op het punt van de verzekering en de aanbesteding.

 

Vrijblijvend advies? Stel ons een vraag...

U kunt gemakkelijk en vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij streven ernaar om uw bericht zo snel mogelijk te behandelen. De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

  1. Naam *

  2. Telefoon

  3. E-mail *

  4. Uw vraag verzoek of opmerking *