Re-integratieverplichting drukt zwaar

14-08-08

Werknemers met een arbeidsconflict roepen in hun emotie al snel dat ze niet meer voor hun baas willen werken. Mag u meteen de koe bij de horens vatten en inzetten op ontslag of re-integratie bij een ander bedrijf, of moet u eerst proberen de werknemer in uw eigen bedrijf te re-integreren?

Een werkneemster heeft een arbeidsconflict met haar werkgever. De bedrijfsarts adviseert hen dit conflict intern op te lossen. In het gesprek dat werkneemster heeft met de HR-manager zegt ze 'geen voet meer over de vloer te zetten' bij haar werkgever. Zonder te verifiëren wat de medewerkster daarmee bedoelde, legt de HR-manager haar kort daarna een beëindigingsovereenkomst voor. Als zij weigert deze te tekenen, zet het bedrijf re-integratie in het tweede spoor in, dat wil zeggen re-integratie bij een derde. De werkneemster weigert ook hieraan medewerking te geven.

 In de ontbindingsprocedure die volgt zegt de medewerkster dat zij naar haar mening nooit te kennen heeft gegeven niet meer te willen terugkeren bij haar werkgever. De kantonrechter in 's-Hertogenbosch (LJN: BD7625) oordeelt op 14 juli 2008 dat het daarom door toedoen van de werkgever is dat de re-integratie niet is verlopen zoals deze had behoren te verlopen, namelijk in het eerste spoor (bij de eigen werkgever). In plaats van te streven naar beëindiging van de arbeidsrelatie had de werkgever zijn energie moeten richten op het re-integreren van de werkneemster in het eigen bedrijf. Het verzoek van de werkgever wordt daarom afgewezen.

Hoewel ontbinding van een arbeidsovereenkomst bij ziekte geen probleem hoeft te zijn, moet hier zeer terughoudend mee worden omgesprongen. In geval van een arbeidsconflict moet u alles doen om te streven naar re-integratie in het eigen bedrijf en niet te snel grijpen naar re-integratie bij een derde of beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Vrijblijvend advies? Stel ons een vraag...

U kunt gemakkelijk en vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij streven ernaar om uw bericht zo snel mogelijk te behandelen. De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

  1. Naam *

  2. Telefoon

  3. E-mail *

  4. Uw vraag verzoek of opmerking *