• Home > 
  • Nieuws > 
  • Opdrachtgever aansprakelijk voor schade door ingeleend leidinggevend personeel

Opdrachtgever aansprakelijk voor schade door ingeleend leidinggevend personeel

25-06-09

Een opdrachtgever en een werkgever mogen in beginsel overeenkomen dat schade veroorzaakt door uitgeleend personeel voor rekening blijft van de opdrachtgever.

Dit gold ook in het geval waar twee ingehuurde werknemers de opdracht hadden om leiding te geven aan bouwprojecten en deze vervolgens te controleren. Toen de bouwprojecten niet goed werden uitgevoerd, kon de opdrachtgever zijn schade niet op de uitlener verhalen.

Als er door werknemers of ingehuurde krachten schade wordt veroorzaakt bij een derde, dan kan deze derde zowel de werkgever als de inlener voor deze schade aanspreken. Hoe die de schade vervolgens verdelen, dat mogen de twee partijen in een contract of in algemene voorwaarden vastleggen. Zelfs als de opdracht eruit bestaat dat de ingehuurde krachten leiding geven aan een project en deze werkzaamheden controleren, dan is de uitzendorganisatie niet aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt als de werkzaamheden niet goed worden uitgevoerd. Een opdrachtgever moet namelijk ook leidinggevend ingehuurd personeel controleren. Wel kan de opdrachtgever de kwaliteit van de werkzaamheden en van de ingehuurde personen expliciet onderdeel maken van het contract tussen hemzelf en het uitzend- of detacheringsbureau.

Rechtbank Amsterdam, 6 mei 2009, LJN BI3809

Vrijblijvend advies? Stel ons een vraag...

U kunt gemakkelijk en vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij streven ernaar om uw bericht zo snel mogelijk te behandelen. De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

  1. Naam *

  2. Telefoon

  3. E-mail *

  4. Uw vraag verzoek of opmerking *