Ontslag na vertrouwensbreuk met zieke werknemer?

03-08-09

Het komt regelmatig voor dat een vertrouwensbreuk ontstaat door werkgever en werknemer omdat de meningen verschillen over de inzetbaarheid van een zieke werknemer. Kan de werkgever dan van een zieke werknemer af?

In de wet staat een opzegverbod bij ziekte. Daardoor is een ontslagroute via het UWV WERKbedrijf afgesloten. Als een zieke werknemer niet wil meewerken aan een beĂ«indigingsregeling, kan de werkgever om ontbinding van het arbeidscontract vragen bij de rechter. Als het ontslag verband houdt met de ziekte zal ook de rechter rekening houden met het opzegverbod bij ziekte en ontslag alleen toestaan als dat noodzakelijk is door bijzondere omstandigheden. In dit geval zijn die omstandigheden niet aangetoond.

Een werknemer raakt wegens rugklachten arbeidsongeschikt. De bedrijfsarts adviseert om geleidelijk weer aan het werk te gaan. De werknemer werkt hier niet aan mee. Uit een second opinion van het UWV blijkt achteraf dat dit terecht was omdat de werknemer volledig arbeidsongeschikt is. Vervolgens maakt de werkgever in een gesprek duidelijk dat zij door de weigerachtige opstelling geen vertrouwen meer heeft in de werknemer, waarop de werknemer boos wegloopt. De werkgever dient een ontbindingsverzoek in bij de rechter, maar de werknemer verzet zich.

Vertrouwensbreuk
De rechter oordeelt dat het ontbindingsverzoek niet kan worden gehonoreerd door het opzegverbod tijdens ziekte en dat er geen bijzondere omstandigheden zijn die de ontbinding noodzakelijk maken. Dat de verhoudingen vertroebeld zijn, is volgens de rechter het logische gevolg van de discrepantie tussen het oordeel van de bedrijfsarts en het UWV. Een onherstelbare vertrouwensbreuk is niet aangetoond. Het enkele feit dat de werkgever niet verder wil met de zieke werknemer, is niet voldoende voor ontbinding. In de praktijk is het wel denkbaar dat een werknemer een verstoorde arbeidsrelatie erkent en zich bij ontbinding neerlegt, als inzet voor een hogere ontslagvergoeding.

Rechtbank Leeuwarden, 2 juni, LJN BI6234
Door: Sjoerd van der Velde | redactie HRpraktijk | 01 juli 2009

Vrijblijvend advies? Stel ons een vraag...

U kunt gemakkelijk en vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij streven ernaar om uw bericht zo snel mogelijk te behandelen. De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

  1. Naam *

  2. Telefoon

  3. E-mail *

  4. Uw vraag verzoek of opmerking *