Non-actief alleen bij zwaarwegende reden

10-11-08

Als je als werkgever iemand opnon-actief wilt zetten, moet daar een zwaarwegende en redelijke redenvoor zijn en die moet duidelijk, bij voorkeur schriftelijk, aan dewerknemer kenbaar worden gemaakt. Doe je dit niet, dan zal de rechterdit interpreteren als slecht werkgeverschap, met alle gevolgen van dien.

Eenwerknemer krijgt betaald verlof opgelegd, maar krijgt niet te horenwaarom. De werkgever deelt vervolgens per brief aan de medewerkers vande organisatie mee dat werknemer de organisatie verlaat. De werknemeris het hier niet mee eens en vordert rehabilitatie binnen deorganisatie.

 

Zwaarwegende redelijke grond

Dekantonrechter (Haarlem, 17 oktober 2008, LJN: BG1086) oordeelt dat hetopleggen van betaald verlof feitelijk gelijk moet worden gesteld aan opnon-actiefstellen. Voor een zo ingrijpende maatregel moet eenzwaarwegende redelijke grond aanwezig zijn, welke werknemer moet zijnmedegedeeld. Omdat dat in dit geval niet is gebeurd, is er volgens derechter geen sprake van goed werkgeverschap.

 

Ten onrechte

Derechter oordeelt vervolgens dat werkgever de gewraakte brief niet hadmogen versturen. Hij moet daarom een bekendmaking aan alle medewerkersversturen, waarin staat dat ten onrechte is gemeld dat de werknemer deorganisatie verlaat en waarin hij wordt gerehabiliteerd.

Vrijblijvend advies? Stel ons een vraag...

U kunt gemakkelijk en vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij streven ernaar om uw bericht zo snel mogelijk te behandelen. De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

  1. Naam *

  2. Telefoon

  3. E-mail *

  4. Uw vraag verzoek of opmerking *