Met demotie kunt u vergrijzing opvangen

08-04-09

Kenmerkend voor demotie is dat werkgever en werknemer de functie aan de werknemer aanpassen in plaats van dat de werknemer zich aan de functie aanpast. Met demotie kan een medewerker langer in dienst blijven, omdat hij of zij de gelegenheid krijgt een aantal jaren in een minder belastende functie te werken. De werknemer kan zijn loopbaan zo langzaam afbouwen.

Zijspoor
Demotie komt nog niet veel voor, omdat de vakbonden en hun vergrijzende achterban er geen voorstander van zijn. Oudere werknemers hebben bij demotie het idee dat ze op een zijspoor worden gezet. Werkgevers zien demotie meestal wel als een aantrekkelijk personeelsinstrument.

De belangrijkste belemmering voor demotie is dat werknemers het ervaren als een degradatie. Maar ook de inmiddels afgeschafte VUT had ooit deze negatieve lading. Toen steeds meer mensen gebruik maakten van de VUT-regeling, werd het een algemeen geaccepteerde vorm van vroegpensioen. Hetzelfde zou ook kunnen gebeuren met demotie.

Lager salaris
Een salarisverlaging door demotie kan het onderwerp onbespreekbaar maken. U zult daar als werkgever vooraf een standpunt over moeten bepalen. De gemakkelijkste weg is dat u bij demotie het oude salaris handhaaft. Als u echter vaker dan een paar maal gebruik wilt maken van demotie dan zult u toch voor een verlaging van het salaris moeten kiezen. U krijgt anders te maken met te hoge loonkosten op een bepaald functieniveau. Een salarisverlaging betekent wel dat u hierover een discussie moeten aangaan met uw personeelsvertegenwoordiging, ondernemingsraad en de vakbeweging. Soms kan deze discussie ook sectorbreed bij cao-onderhandelingen worden gevoerd.

Een mogelijkheid om demotie met salarisverlaging aantrekkelijker te maken is het hanteren van een overgangsperiode. In die periode neemt het salaris van de werknemer langzaam af. Ook een tijdelijke aanvulling op het lagere salaris is een optie waarmee u de salarisverlaging acceptabeler maakt.

Andere arbeidsvoorwaarden
Ook een pensioenregeling in de vorm van een eindloonregeling kan demotie in de weg staan. Bij een eindloonregeling is het pensioen namelijk gebaseerd op het laatstverdiende loon. Als iemand dus de laatste jaren van zijn loopbaan minder gaat verdienen, dan krijgt hij ook minder pensioen. Eindloonregelingen komen echter steeds minder voor in Nederland, omdat ze te kostbaar zijn voor veel bedrijven. Bij andere soorten pensioenregelingen, zoals de in Nederland gebruikelijke middelloonregeling en de beschikbare premieregeling, speelt dit probleem niet.

De lease auto is een arbeidsvoorwaarde die een flinke belemmering kan zijn voor demotie. Het kan zijn dat iemand na demotie niet langer recht heeft op een leaseauto of een goedkopere leaseauto krijgt. De werknemer kan dat nog veel meer dan een verlaagd salaris opvatten als gezichtsverlies. Om dit op te vangen, kunt u met de werknemer afspreken dat hij zijn leaseauto houdt na de demotie. Eventueel kunt u de werknemer daarbij vragen (een deel van) het kostenverschil tussen de huidige leaseauto en een goedkopere leaseauto of geen leaseauto te betalen.

Vrijblijvend advies? Stel ons een vraag...

U kunt gemakkelijk en vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij streven ernaar om uw bericht zo snel mogelijk te behandelen. De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

  1. Naam *

  2. Telefoon

  3. E-mail *

  4. Uw vraag verzoek of opmerking *