Kortdurend zorgverlof

06-05-09

Om werknemers de mogelijkheid te bieden om extra zorg te verlenen als partner of kinderen ziek zijn, is in de Wet arbeid en zorg een kortdurend zorgverlof opgenomen. Hiervan kan een werknemer die fulltime werkt maximaal tien dagen per jaar gebruik maken (maximaal twee keer de wekelijkse arbeidsduur). De betaling is verdeeld over het collectief, werkgever en werknemer.

De werknemer moet het verlof liefst vooraf melden aan de werkgever, maar in ieder geval zo spoedig mogelijk. De werknemer moet aangeven waarom hij verlof opneemt. Goed werknemerschap brengt met zich mee dat de werknemer de melding doet zodra extra de zorgtaak zich aandient. Voor de werkgever is dit vaak ook het moment om met de werknemer te bespreken in welke vorm het verlof moet worden opgenomen. Zijn tien aaneengesloten dagen noodzakelijk of kan de werknemer tijdelijk halve dagen gaan werken? Samen moeten werkgever en werknemer naar een oplossing zoeken.

Het recht op kortdurend zorgverlof is geclausuleerd, wat betekent dat de werkgever dit verlof kan weigeren als hij hiervoor zwaarwegende bedrijfsbelangen heeft. Deze belangen moeten wel zo zwaar wegen dat de belangen van werknemer daarvoor moeten wijken.

Behalve kortdurend zorgverlof kent de wet een recht op onbetaald lang zorgverlof, maar dat is alleen bedoeld voor het verzorgen van gezinsleden die lijden aan een levensbedreigende ziekte. Het langdurend zorgverlof is maximaal zes maal de wekelijkse arbeidsduur per jaar.

Vrijblijvend advies? Stel ons een vraag...

U kunt gemakkelijk en vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij streven ernaar om uw bericht zo snel mogelijk te behandelen. De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

  1. Naam *

  2. Telefoon

  3. E-mail *

  4. Uw vraag verzoek of opmerking *