• Home > 
  • Nieuws > 
  • Jaarlijkse winstuitkering wordt automatisch arbeidsvoorwaarde

Jaarlijkse winstuitkering wordt automatisch arbeidsvoorwaarde

19-06-09

Een winstuitkering is afhankelijk van de winst. Of een bepaalde winst een uitkering toelaat, bepaalt de directie. Als een directie ieder jaar tot hetzelfde besluit komt, zonder daarbij rekening te houden met de omvang van de winst dan wordt deze uitkering een arbeidsvoorwaarde die jaarlijks betaald moet worden.

Drie werknemers van een bedrijf waar dit speelde, vonden dit ook. Er was hun gezegd dat een 'dertiende maand' gebruikelijk was binnen de onderneming. De ondernemingsraad bevestigde dat deze dertiende maand al tenminste elf jaar wordt uitbetaald. Deze werknemers eisten dan ook uitbetaling over het jaar 2007.

Het bedrijf voelt zich niet verplicht te betalen. De werknemers zouden maar moeten bewijzen dat in die elf jaar al eerder verlies is geleden en dat er toen ondanks dat verlies tóch een winstuitkering is gedaan. Verder vindt het bedrijf dat - als er al sprake is van een arbeidsvoorwaarde - de werknemers daar onder deze omstandigheden naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen beroep op kunnen doen. Dat laatste wordt door het bedrijf verdedigd door haar streven naar uniformering van arbeidsvoorwaarden. Er zijn verschillende werknemers door overnames binnengekomen die een dergelijke arbeidsvoorwaarde niet hebben en om die reden zou de vordering afgewezen moeten worden.

De kantonrechter is het eens met de werknemers. Door de jaarlijkse betaling van een extra maandloon is er sprake van een arbeidsvoorwaarde. Deze kan niet zomaar door de werkgever worden gewijzigd.

Herhaalde uitbetaling van winstdelingen, zeker als de omvang daarvan steeds hetzelfde is (of op dezelfde wijze gerelateerd is aan het loon), leidt al snel tot de slotsom dat sprake is van een arbeidsvoorwaarde. Dit kan vervelend uitpakken, aangezien deze dan ook bij de bepaling van de omvang van een eventuele afvloeiingsregeling kan worden  meegeteld.

Kantonrechter Utrecht, 20 mei 2009, LJN: BI4765

Vrijblijvend advies? Stel ons een vraag...

U kunt gemakkelijk en vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij streven ernaar om uw bericht zo snel mogelijk te behandelen. De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

  1. Naam *

  2. Telefoon

  3. E-mail *

  4. Uw vraag verzoek of opmerking *