Geen wijziging arbeidsvoorwaarden ondanks toestemming OR

11-07-08

Kan een werkgever met toestemming van de ondernemingsraad een eenzijdige wijziging in de arbeidsvoorwaarden van een individuele werknemer doorvoeren? Deze kwestie speelde onlangs in een zaak van de kantonrechter in Arnhem
(LJN: BD4244).

Wat was het geval? Een werkgever had zijn werknemer over een aantal jaren een vergoeding betaald voor reiskosten woon-werkverkeer. De werkgever wijzigt de onkostenvergoeding om deze in overeenstemming te brengen met de (minimum)cao en biedt een afbouwregeling aan. Zowel de FNV als de ondernemingsraad zijn akkoord met deze eenzijdige wijziging.

Omdat in de arbeidsovereenkomst geen wijzigingsbeding is opgenomen, oordeelt de kantonrechter dat de reiskostenregeling niet eenzijdig kan worden gewijzigd. Het beroep van de werkgever op het feit dat de FNV en de ondernemingsraad akkoord zijn gegaan met de wijziging slaagt niet. Zo'n eenzijdige wijziging is alleen mogelijk als sprake is van een cao waaraan de werknemer door vakbondslidmaatschap of een algemeenverbindendverklaring van de cao gebonden zou zijn.

TIP: Neem altijd een wijzigingsbeding op in arbeidsovereenkomsten. Als een werknemer namelijk geen lid is van een vakbond die betrokken is geweest bij de totstandkoming van een  cao dan wel dat een cao algemeen verbindend is verklaard, moet de werknemer altijd zelf met een eenzijdige wijziging instemmen.

Vrijblijvend advies? Stel ons een vraag...

U kunt gemakkelijk en vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij streven ernaar om uw bericht zo snel mogelijk te behandelen. De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

  1. Naam *

  2. Telefoon

  3. E-mail *

  4. Uw vraag verzoek of opmerking *