Geen arbeid geen loon?

25-05-09

Onze secretaresse belde om te zeggen dat ze niet kan werken wegens een gesprongen waterleiding bij haar thuis. Kunnen wij deze niet gewerkte dag van haar salaris inhouden of de dag afboeken op haar vakantietegoed?

De secretaresse moest de komst van de brandweer afwachten en van alles regelen met de verzekering, die de schade kwam opnemen.

Het arbeidsovereenkomstenrecht kent de regel 'geen arbeid geen loon' (artikel 7:627 BW). Maar er zijn uitzonderingen op deze regel, zoals een oorzaak die voor rekening en risico van de werkgever komt: ziekte, zwangere werkneemsters die onderzoeken moeten ondergaan of borstvoeding geven, kraamverlof, kortdurend zorgverlof en calamiteitenverlof.

In dit geval is sprake van een calamiteit bij de werknemer thuis. Op grond van artikel 4:1 Wet arbeid en zorg heeft een werknemer recht op verlof met behoud van loon wanneer hij of zij (onder meer) geen arbeid kan verrichten 'wegens zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden'. De wet geeft enkele voorbeelden: de bevalling van de partner van de werknemer en het overlijden en de begrafenis van huisgenoten of familie van de werknemer. Uit de wetsgeschiedenis blijkt echter dat ook gesprongen waterleidingen en andere calamiteiten onder dit begrip vallen. De werkgever is dus verplicht het loon volledig door te betalen.

Voor de werknemer geldt de verplichting dat hij vooraf aan de werkgever meldt dat hij verlof wil opnemen en dat hij opgeeft wat de reden voor het verlof is. Als de werkgever het niet helemaal vertrouwt, kan hij achteraf van de werknemer verlangen dat deze aannemelijk maakt dat hij niet kon werken in verband met de door hem opgegeven calamiteit. Kan de werknemer niet aantonen dat de calamiteit zich voordeed, dan kan de werkgever alsnog het loon over de verzuimde dag inhouden.

Vrijblijvend advies? Stel ons een vraag...

U kunt gemakkelijk en vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij streven ernaar om uw bericht zo snel mogelijk te behandelen. De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

  1. Naam *

  2. Telefoon

  3. E-mail *

  4. Uw vraag verzoek of opmerking *