Functiewijziging: acceptatie verplicht?

04-09-08

In de praktijk doen zich vaak situaties die wijziging van een functie wenselijk maakt. Kan een werkgever van een werknemer verlangen dat hij akkoord gaat met de voorgestelde functiewijziging? Deze vraag heeft tot veel wisselende rechtspraak geleid.

In 1998 heeft de Hoge Raad met zijn arrest "Van der Lely/Taxi Hofman" een belangrijke regel ontwikkeld dat de werknemer op redelijke voorstellen van de werkgever, verband houdende met gewijzigde omstandigheden op het werk, in het algemeen positief behoort in te gaan en zulke voorstellen alleen mag afwijzen wanneer aanvaarding redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd. Vervolgens ontstond onduidelijkheid wat onder 'redelijkerwijs' moest worden verstaan: een redelijkheidstoets of een strengere 'onaanvaardbaarheidstoets'?

De Hoge Raad heeft op 11 juli 2008 een principiƫle uitspraak gedaan over de vraag of een werknemer nu wel of niet verplicht is om een functiewijziging te accepteren en welke van de voornoemde toetsen nu moet worden gehanteerd.

Vrijblijvend advies? Stel ons een vraag...

U kunt gemakkelijk en vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij streven ernaar om uw bericht zo snel mogelijk te behandelen. De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

  1. Naam *

  2. Telefoon

  3. E-mail *

  4. Uw vraag verzoek of opmerking *