Eenzijdige wijziging reiskostenregeling niet toegestaan

04-07-08

Een werkgever heeft zijn werknemer over een aantal jaren een vergoeding betaald voor reiskosten woon-werkverkeer. De werkgever wijzigt de onkostenvergoeding om deze in overeenstemming te brengen met de (minimum)cao onder aanbieding van een afbouwregeling.

Zowel de vakbond FNV als de ondernemingsraad zijn akkoord gegaan met de eenzijdige wijziging van de reiskostenregeling. In de arbeidsovereenkomst is geen wijzigingsbeding opgenomen. De kantonrechter Arnhem is van oordeel dat de reiskostenregeling niet eenzijdig kan worden gewijzigd omdat partijen hierover afspraken hebben gemaakt.

Bij het ontbreken van een wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst of arbeidsvoorwaardenregeling die onderdeel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst kan de werkgever een beroep doen op 'goed werknemerschap' om wijzigingen in de arbeidsovereenkomst door te voeren. De Hoge Raad heeft in een van zijn arresten geoordeeld dat uit de bepaling van goed werknemerschap volgt, dat een werknemer op redelijke voorstellen van de werkgever, verband houdende met gewijzigde omstandigheden op het werk, in het algemeen positief behoort in te gaan en dergelijke voorstellen alleen mag afwijzen wanneer aanvaarding niet van hem kan worden gevergd.

De werknemer is sinds 1 december 2001 in dienst bij de werkgever. Op de arbeidsovereenkomst is de cao in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf van toepassing. Bij brief van 17 november 2004 heeft de werkgever medegedeeld dat de werknemer recht heeft op een reiskostenvergoeding inzake woon-werkverkeer, die afwijkt van de cao. Bij brief van 16 januari 2007 deelt de werkgever de werknemer mede dat de reiskostenvergoeding wordt gewijzigd en dat de werknemer aanspraak kan maken op een afbouwregeling van een bedrag ineens. De werkgever wenst de reiskostenregeling te wijzigen in het kader van een transparant en eenduidig personeelsbeleid, waarbij de vergoeding in overeenstemming wordt gebracht met de cao die ook van toepassing is op collega's.

Oordeel van de kantonrechter Arnhem

De kantonrechter is van oordeel dat de wens van de werkgever om de arbeidsvoorwaarden in overeenstemming te brengen met de voorwaarden uit de cao, ook gelet het beroep op goed werknemerschap, op zichzelf onvoldoende reden is om een eenzijdige wijziging te rechtvaardigen. Ook het beroep van de werkgever op de onwenselijkheid dat van de cao afwijkende individuele afspraken leiden tot ongelijke behandeling van haar werknemers, wordt door de kantonrechter afgewezen. Op grond van vaste rechtspraak kan in het geval dat werknemers gelijke arbeid in gelijke omstandigheden verrichten, zonder dat voor een verschil in beloning een rechtvaardigingsgrond valt aan te wijzen, dit niet zonder meer betekenen dat de werknemers een gelijke beloning behoren te krijgen.

Het beroep van de werkgever op het feit dat de vakbond FNV en de ondernemingsraad akkoord zijn gegaan met de wijziging van de reiskostenregeling slaagt niet. Tenzij sprake is van een cao waaraan de werknemer door hetzij vakbondslidmaatschap hetzij door een algemeenverbindendverklaring van de cao gebonden zou zijn, dient de werknemer zelf ook in te stemmen met het eenzijdig wijzigen van zijn arbeidsovereenkomst.

Conclusie

Een werkgever dient niet te snel aan te nemen dat arbeidsvoorwaarden eenzijdig gewijzigd kunnen worden met een beroep op goed werknemerschap om een eenduidig en transparant personeelsbeleid te kunnen voeren. Bovendien dient de werkgever rekening te houden met het feit dat indien de werknemer geen lid is van een vakbond die betrokken is geweest bij de totstandkoming van de cao dan wel dat een cao algemeen verbindend is verklaard, de werknemer altijd zelf met de wijziging dient in te stemmen.

Vrijblijvend advies? Stel ons een vraag...

U kunt gemakkelijk en vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij streven ernaar om uw bericht zo snel mogelijk te behandelen. De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

  1. Naam *

  2. Telefoon

  3. E-mail *

  4. Uw vraag verzoek of opmerking *