Doorwerkbonus ook voor vroeggepensioneerden

04-06-09

Niet alleen werknemers boven de 61 die blijven werken komen in aanmerking voor de zogeheten 'doorwerkbonus'. Ook werknemers die ruim voor hun 65e stoppen met werken, blijken er aanspraak op te kunnen maken.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat in 2008 280.000 werknemers voor de levensloop sparen. Een deel daarvan blijkt de regeling te gebruiken om eerder te stoppen met werken. Werknemers die met werken zijn gestopt en geld uit hun levensloopregeling krijgen, zijn officieel nog in dienst. En dus kunnen zij aanspraak maken op de bonus.

Donner is op de hoogte van de fout en liet afgelopen najaar al weten dat hij de wetgeving deze zomer wil aanpassen. Volgens de Volkskrant is het echter lastig om de wet aan te passen. Mocht dit inderdaad niet lukken, dan zouden tienduizenden vroeggepensioneerden de bonus krijgen.

De levensloopregeling biedt de werknemer een fiscale faciliteit om te sparen voor perioden van onbetaald verlof of om eerder te stoppen met werken. De werknemer kan sparen op een geblokkeerde rekening, dan wel via een polis bij een verzekeringsmaatschappij of een beleggingsinstelling.

De belangrijkste kenmerken van de regeling zijn: 
De werknemer kan jaarlijks maximaal 12% van zijn loon belastingvrij sparen.
Het gespaarde bedrag kan de werknemer op enig moment aanwenden om tijdens een verlofperiode te laten uitkeren. Deze uitkering is dan voor de loonheffing belast.
De vrijstelling van het spaarbedrag geldt niet voor de premies werknemersverzekeringen. Dat houdt in dat op het spaarbedrag wel premies werknemersverzekeringen moeten worden ingehouden en afgedragen. De uitkering tijdens verlof is premievrij voor de werknemersverzekeringen.
Het saldo op de spaarrekening mag maximaal 210% van zijn loon bedragen.
De werknemer kan alleen sparen in geld en niet in tijd.
Een werknemer moet jaarlijks kiezen of hij gebruikmaakt van de spaarloonregeling of van de levensloopregeling.
Er is een speciale overgangsregeling voor werknemers die op 31 december 2005 51 jaar maar nog geen 56 jaar zijn. Het maximum van 12% per jaar wordt voor deze groep losgelaten. - Het maximum van 210% blijft voor deze groep wel van toepassing.
Werkgevers kunnen meebetalen aan de levensloopregeling van de medewerkers.
Werknemers krijgen een extra belastingkorting van maximaal € 195, 2009 (2008: € 191/2007: € 188/2006: € 183) per gespaard jaar bij opname van het tegoed in het kader van verlof.
Werknemers die deelnemen aan de levensloopregeling en ouderschapsverlof opnemen, krijgen een belastingvoordeel.
De levensloopregeling kan de werknemer gebruiken voor de financiering van alle wettelijke vormen van verlof, zoals ouderschapsverlof, zorgverlof, pleegverlof en langdurig zorgverlof.

Vrijblijvend advies? Stel ons een vraag...

U kunt gemakkelijk en vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij streven ernaar om uw bericht zo snel mogelijk te behandelen. De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

  1. Naam *

  2. Telefoon

  3. E-mail *

  4. Uw vraag verzoek of opmerking *