Deelname recreatieloop tijdens arbeidsongeschiktheid

08-04-09

Een werknemer is arbeidsongeschikt wegens knieklachten. De werkgever constateert in augustus 2008 evenwel dat werknemer op 23 september 2007 heeft meegedaan aan de Van Dam tot Damloop en 16,1 km in 1:32:22 minuten heeft gelopen. Hij verzoekt ontbinding van het arbeidscontract wegens een dringende reden.

De kantonrechter oordeelt dat het aan de bedrijfsarts was om te beslissen of deelname aan de Van Dam tot Damloop verantwoord was. De door werknemer overgelegde verklaring van een fysiotherapeut waarin deze verklaart dat de Van Dam tot Damloop geen invloed heeft gehad op het herstel aan zijn knie, kan daaraan niet afdoen. Door zonder toestemming deel te nemen, heeft werknemer de op hem rustende reïntegratieverplichting, waaronder zijn informatieplicht, zodanig veronachtzaamd dat dit de ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van een dringende reden rechtvaardigt, zonder toekenning van een vergoeding (Kantonrechter Haarlem, 29 oktober 2008, JAR 2008, 304).

Vrijblijvend advies? Stel ons een vraag...

U kunt gemakkelijk en vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij streven ernaar om uw bericht zo snel mogelijk te behandelen. De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

  1. Naam *

  2. Telefoon

  3. E-mail *

  4. Uw vraag verzoek of opmerking *