• Home > 
  • Nieuws > 
  • De benaming Energie-APK heeft geen onderscheidend vermogen

De benaming Energie-APK heeft geen onderscheidend vermogen

30-04-10

Vzgr Rb Arnhem, 12 april 2010, Energy Circle / Essent

 

De benaming Energie-APK heeft volgens de voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem geen onderscheidend vermogen. De benaming Energie-APK is dan ook ongeschikt om als merk te dienen, aldus de voorzieningenrechter.

 

De benaming Energie-APK wordt gehanteerd door Energy Circle. Energy Circle is een onderneming die ondermeer diensten verleent op het gebied van energiebesparing. Eén van de diensten die zij verleent is, kort gezegd, het doorlichten van bedrijven om na te gaan of daar zuiniger om kan worden gegaan met energie. Deze dienst noemt zij de Energie-APK. Het beeldmerk ‘Energie-APK’ is gedeponeerd en ingeschreven in het Benelux merkenregister van het BBIE.

 

Energieleverancier Essent gebruikt sinds begin 2010 ook de benaming Energie-APK voor een dienst vergelijkbaar met die van Energy Circle. Energy Circle heeft Essent gesommeerd om het gebruik van de aanduiding Energie-APK te staken en gestaakt te houden. Essent heeft hier geen gehoor aan gegeven, waarop Energy Circle een kort geding heeft gestart.

De vordering van Energy Circle komt er in essentie op neer Essent op straffe van een dwangsom te veroordelen om iedere inbreuk op haar Benelux merkrecht te staken en gestaakt te houden en ieder onrechtmatig handelen jegens haar te staken en gestaakt te houden, waaronder het op ongeoorloofde wijze profiteren van de goede reputatie van en het doen van afbreuk aan het Benelux merk van Energy Circle.

 

De voorzieningenrechter wees de vorderingen van Energy Circle af en overwoog daartoe als volgt. De inschrijving van een merk dient op grond van artikel 2.11 lid 1 onder b en c BVIE te worden geweigerd of vernietigd indien het merk elk onderscheidend vermogen mist of indien het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten. De voorzieningenrechter benadrukt hierbij nog eens het doel van deze bepalingen in de Merkenrichtlijn. Volgens het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJEG) is het doel van deze bepalingen dat tekens die kenmerken van waren en diensten kunnen beschrijven door een ieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt.

 

De voorzieningenrechter vervolgt met de overweging dat het woord Energie-APK uit twee bestanddelen bestaat; ‘Energie’ en ‘APK’. Het woord energie verwijst daarbij volgens de voorzieningenrechter naar de dienstverlening op het gebied van energie en heeft geen enkel onderscheidend vermogen. Het woord APK betekent ‘algemeen periodieke keuring’ en naar het oordeel van de voorzieningenrechter is in het kort geding voldoende aannemelijk geworden dat APK niet alleen meer in de autobranche, maar ook meer in het algemeen een gebruikelijke afkorting voor algemeen periodieke keuring is geworden.

Bovendien wijst de voorzieningenrechter erop dat volgens het HvJEG niet alleen naar het heden moet worden gekeken, maar ook moet worden meegenomen in hoeverre in de toekomst redelijkerwijs te verwachten is dat het teken als aanduiding van een kenmerk van de betrokken waren kan dienen. Voor zover de aanduiding APK op dit moment nog geen gemeengoed zou zijn geworden, is redelijkerwijs te verwachten dat APK in de toekomst als algemene aanduiding van algemene periodieke keuring zal dienen, aldus nog steeds het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter.

 

Tot slot verwijst de voorzieningenrechter nog naar het Postkantoor-arrest.  In dit arrest is bepaald dat een samenstelling, die is opgebouwd uit verwijzende elementen, alleen dan voldoende onderscheidend vermogen heeft wanneer aan de samenvoeging een ongebruikelijke wending wordt gegeven in syntactische of semantische zin. De combinatie van beschrijvende of verwijzende elementen moet volgens het HvJEG in dat geval voldoende ver verwijderd zijn van de indruk die uitgaat van een eenvoudige samenvoeging van beschrijvende elementen.

 

Volgens de voorzieningenrechter is de indruk die met de combinatie Energie-APK wordt gewekt dat het gaat om een (algemeen periodieke) keuring op het gebied van energieverbruik. Hiermee wordt aan die woordcombinatie geen onverwachte of ongebruikelijke wending gegeven. Het woord Energie-APK is, naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter, als geheel ook beschrijvend voor de dienst waarvoor het gebruikt wordt en heeft als geheel ook geen onderscheidend vermogen.

 

Lees de uitspraak.

Vrijblijvend advies? Stel ons een vraag...

U kunt gemakkelijk en vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij streven ernaar om uw bericht zo snel mogelijk te behandelen. De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

  1. Naam *

  2. Telefoon

  3. E-mail *

  4. Uw vraag verzoek of opmerking *