• Home > 
  • Nieuws > 
  • Dagblad De Pers mag overeenkomst met Novum Nieuws niet tussentijds opzeggen

Dagblad De Pers mag overeenkomst met Novum Nieuws niet tussentijds opzeggen

11-09-08

Arnhem,8 september 2008 - De rechtbank Arnhem heeft bepaald dat dagblad DePers geen rechtsgeldige reden had om de overeenkomst met Novum Nieuwstussentijds op te zeggen. Daarbij neemt de rechtbank het volgende inoverweging.

Dagblad de Pers is een overeenkomst aangegaan met Novum Nieuws voordrie jaar zonder de mogelijkheid tussentijds op te zeggen. Daarmeeheeft De Pers het risico genomen dat bij redactionele koerswijzigingenof tegenvallende resultaten zij niet zomaar de overeenkomst met NovumNieuws zou kunnen beƫindigen. Daarnaast heeft De Pers niet metbescheiden aannemelijk gemaakt dat regelmatig gesprekken overteleurstellende kwaliteit hebben plaatsgevonden. Ook is niet geblekendat De Pers Novum Nieuws in gebreke heeft gesteld omdat zij haarverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakwam of nakomt.Evenmin is de overeenkomst door De Pers buitengerechtelijk ontbonden ofis in een bodemprocedure ontbinding van de overeenkomst gevorderd metals grondslag een gebrekkige nakoming. Ten slotte heeft De Pers in haaropzeggingsbrief van 8 juli 2008 niets gemeld over de kwaliteit van denieuwslevering.

Vrijblijvend advies? Stel ons een vraag...

U kunt gemakkelijk en vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij streven ernaar om uw bericht zo snel mogelijk te behandelen. De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

  1. Naam *

  2. Telefoon

  3. E-mail *

  4. Uw vraag verzoek of opmerking *