• Home > 
  • Nieuws > 
  • Concurrentiebeding vernietigd wegens onredelijke benadeling werknemer

Concurrentiebeding vernietigd wegens onredelijke benadeling werknemer

04-05-09

Rechtbank Haarlem 2 april 2009, BI0997
artikel 7:653 BW

De voormalige werkgever vordert een schadevergoeding wegens overtreding van het tussen partijen overeengekomen concurrentiebeding. De werknemer stelt dat het concurrentie- en het relatiebeding op grond van artikel 7:653 lid 2 BW (gedeeltelijk) vernietigd dienen te worden. Daarnaast meent zij dat het beroep op de bedingen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. In deze procedure ligt de vraag voor of het belang van de werknemer bij een vrije keuze van arbeid dient te wijken voor het door de werkgever gestelde belang bij onverkorte handhaving van de bedingen. De Kantonrechter stelt in dit verband voorop dat de wetgever met artikel 7:653 lid 2 BW heeft beoogd dat de rechter, in aanmerking nemende dát voor een ieder geldende recht op vrije keuze van arbeid, een onbevooroordeelde afweging van de belangen doet. De vordering van de werkgever wordt afgewezen omdat zij vrijwel de gehele Nederlandse bank- en verzekeringswereld bedient en de werknemer bij handhaving van het concurrentiebeding onredelijk in haar arbeidskeuze zou worden belemmerd. Dat de nieuwe werkgever een concurrent is van de werkgever, omdat ook eerstgenoemde zich bezighoudt met het detacheren van personeel in de bank- en verzekeringswereld, maakt dit niet anders. Het stond de werknemer daarom vrij om bij haar nieuwe werkgever in dienst te treden.

Vrijblijvend advies? Stel ons een vraag...

U kunt gemakkelijk en vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij streven ernaar om uw bericht zo snel mogelijk te behandelen. De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

  1. Naam *

  2. Telefoon

  3. E-mail *

  4. Uw vraag verzoek of opmerking *