• Home > 
  • Nieuws > 
  • Collectief ontbindingsverzoek voor 26 medewerkers voor toewijzing vatbaar

Collectief ontbindingsverzoek voor 26 medewerkers voor toewijzing vatbaar

04-05-09

Rechtbank Utrecht 3 april 2009, BI0622
artikel 7:685 BW, Wet Melding Collectief Ontslag 

De werkgever verzoekt de ontbinding van de arbeidsovereenkomst op basis van bedrijfseconomische redenen voor 26 medewerkers. Eén werknemer stelt dat de werkgever niet ontvankelijk is vanwege de verplichtingen opgenomen in de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO). De Kantonrechter passeert dit omdat een ontbindingsverzoek te allen tijde mogelijk is. Verder overweegt de Kantonrechter dat de WMCO bepaalt dat zij niet van toepassing is op het doen eindigen van een dienstbetrekking waarvoor geen toestemming van het bevoegd gezag vereist is. Het Hof van Justitie van de Europese gemeenschappen heeft bij beslissing van 27 januari 2005 (NJ 2005, 389) bepaald dat de door de gemeenschapswetgever gebruikte bewoordingen erop wijzen dat de verplichtingen betreffende raadpleging en kennisgeving voor een beslissing van de werkgever tot opzegging van de arbeidsovereenkomst ontstaan. Daarom kan, als aan de Kantonrechter wordt verzocht een gerechtelijke ontbinding uit te spreken, verzoeker zich op het standpunt stellen dat in casu geen sprake is van het doen eindigen van een dienstbetrekking door (toedoen van) de werkgever, terwijl voorts, wanneer een verzoek tot ontbinding op grond van 7: 685 BW wordt gedaan, de toestemming van het bevoegd gezag (lees: UWV-werkbedrijf) niet vereist is. Verder heeft de werkgever het afspiegelingsbeginsel toegepast en is de bedrijfseconomische situatie slecht.

Vrijblijvend advies? Stel ons een vraag...

U kunt gemakkelijk en vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij streven ernaar om uw bericht zo snel mogelijk te behandelen. De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

  1. Naam *

  2. Telefoon

  3. E-mail *

  4. Uw vraag verzoek of opmerking *