Bonus: pas op voor half werk!

10-04-08

Vandaag de dag doen werkgevers er door de krappe arbeidsmarkt van alles aan om werknemers te motiveren en aan zich te binden. Een veel gebruikt middel hiervoor is het invoeren van een aantrekkelijke bonusregeling.

Met een bonusregeling hoopt de werkgever te bereiken dat de werknemer zijn uiterste best doet om de afgesproken targets te behalen. Verder kan het een manier zijn om een werknemer langer in dienst te houden. Wanneer aan de bonus de voorwaarde wordt gesteld dat de werknemer in dienst moet zijn op het moment van uitkering, is de gedachte dat een werknemer zich wel twee keer bedenkt om zijn dienstverband vóór die tijd te beëindigen. In veel gevallen kan een dergelijke voorwaarde uitkomst bieden. Dat hierover met de werknemer duidelijke afspraken moeten worden gemaakt, blijkt wel uit een zeer recente uitspraak van de kantonrechter Amsterdam.

In deze Amsterdamse zaak waren de werkgever en de werknemer overeengekomen dat de werknemer - naast een vast salaris - recht had op een bonus. Tevens waren zij overeengekomen dat deze bonus aan het einde van het dienstjaar zou worden uitbetaald. In de personeelsregeling was verder toegelicht dat bij beëindiging van het dienstverband tijdens een lopend dienstjaar geen verrekening zou plaatsvinden, maar dat het recht op een bonus dan zou komen te vervallen. Halverwege het jaar heeft de werknemer ontslag genomen. De werknemer maakte vervolgens aanspraak op een evenredig deel van de bonus over het laatste onvoltooide dienstjaar. De werkgever weigerde uitbetaling van de gedeeltelijke bonus onder verwijzing naar de arbeidsovereenkomst en de personeelsregeling.

Opvallend genoeg trekt de werknemer aan het langste eind. De kantonrechter oordeelt dat de bonus dient te worden opgevat als loon. Nu de bonus wordt beschouwd als loon, dat van dag tot dag verdiend wordt, moet worden aangenomen dat de bonus deelbaar is, zodat de bonus bij een tussentijdse beëindiging van het dienstverband voor een evenredig deel van het dienstjaar verschuldigd is.

De kantonrechter maakt hierbij nog wel de opmerking dat dit anders kan uitpakken ingeval partijen expliciet het tegendeel zijn overeengekomen. De kantonrechter was van mening dat dat in dit geval niet aan de orde was. De voorwaarde dat de werknemer in dienst moest zijn op het moment van uitkering was opgenomen in de personeelsregeling, was blijkbaar niet voldoende.

Kortom, het staat een werkgever vrij om aan de uitbetaling van een bonus de voorwaarde van 'het nog in dienst zijn ten tijde van de uitkering' te verbinden, mits dit duidelijk en expliciet is overeengekomen met de werknemer. Ik adviseer u dan ook te allen tijde werknemers individueel te laten tekenen voor een dergelijke bonusregeling. Op die manier kan worden voorkomen dat achteraf de discussie ontstaat of deze voorwaarde in de bonusregeling wel of niet is overeengekomen. Dat zou zonde zijn, want dan mist het middel om werknemers langer te binden mogelijk alsnog zijn doel.

Vrijblijvend advies? Stel ons een vraag...

U kunt gemakkelijk en vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij streven ernaar om uw bericht zo snel mogelijk te behandelen. De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

  1. Naam *

  2. Telefoon

  3. E-mail *

  4. Uw vraag verzoek of opmerking *