• Home > 
  • Nieuws > 
  • Betere samenwerking ondernemingsraden en bestuurders door recessie

Betere samenwerking ondernemingsraden en bestuurders door recessie

04-08-09

Uit een onderzoek door Berenschot blijkt dat sprake is van een betere samenwerking tussen ondernemingsraden en bestuurders van bedrijven ondanks forsere personele ingrepen. Het onderzoek werd gehouden onder voorzitters van (centrale) ondernemingsraden van grotere bedrijven in Nederland zoals ING, NS, Philips, Heijmans, Heineken, ABN AMRO en Fortis

Ondernemingsraden en bestuurders erkennen dat goed samenwerken nodig is om organisaties sterk(er) uit de recessie te laten komen. In maart 2009 bleek uit een onderzoek dat bestuurders en ondernemingsraden elkaars visie op hoe te saneren nog niet altijd kenden. Het huidige onderzoek toont dat bestuurders en ondernemingsraden dit inmiddels beter weten. Ondernemingsraden worden naar eigen zeggen op tijd door bestuurders betrokken bij het proces. Bovendien geeft men aan elkaar in economisch zware tijden goed te helpen. Nagenoeg alle ondervraagde ondernemingsraden zijn tevreden over de onderlinge samenwerking in deze crisistijd. De deelnemers aan het onderzoek stellen dat in zware tijden samenwerken meer oplevert dan elkaar bestrijden.

Uit het onderzoek komen echter ook verbeterpunten naar voren. Zo worden ondernemingsraden redelijk op tijd bij de materie betrokken, maar valt er winst te halen op het moment dat dit eerder gebeurt. Verder blijkt dat communicatie door de ondernemingsraad met de achterban beter kan door bijvoorbeeld meer face-to-face communicatie naast het communiceren via intranet en mail. Daarbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan klankbordgroepen.

Bestuurders vinden het daarentegen vaak lastig om ondernemingsraden eerder te betrekken en beperken zich veelal tot informeren. Pas als de hoofdlijnen van een adviesaanvraag gereed zijn, wordt de OR daadwerkelijk bij de zaak betrokken. De ruimte voor beïnvloeding en planvorming door de OR is dan minder doordat zij pas worden betrokken als de hoofdlijnen van een advies gereed zijn.

Door: Ineke van de Pas | redactie HRpraktijk | 24 juli 2009

Vrijblijvend advies? Stel ons een vraag...

U kunt gemakkelijk en vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij streven ernaar om uw bericht zo snel mogelijk te behandelen. De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

  1. Naam *

  2. Telefoon

  3. E-mail *

  4. Uw vraag verzoek of opmerking *