Bent ú verplicht een gewijzigde functie te accepteren?

10-11-08

Welke wijziging van een functie dienteen werknemer te accepteren? Maakt het hierbij uit of in dearbeidsovereenkomst een wijzigingsbeding is opgenomen? De Hoge Raadheeft zich op 11 juli 2008 (LJN: BD1847) uitgelaten over beide vragen.

In1998 heeft de Hoge Raad een regel ontwikkeld dat de werknemer op eenredelijk voorstel tot wijziging van de arbeidsovereenkomst in hetalgemeen positief behoort te reageren. Daarnaast is er artikel 7:613BW, dat de mogelijkheid regelt voor een werkgever om de inhoud van eenarbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen. Dit wijzigingsbeding moetschriftelijk worden overeengekomen.

 

Geen overeenstemming met werkgever

Eenbedrijf wordt overgenomen en de technisch directeur van het overgenomenkrijgt een functie van adviseur/tweede man in de nieuwe organisatieaangeboden. Hij accepteert deze functiewijziging niet en kan geenovereenstemming bereiken met zijn werkgever. Hij schort zijnarbeidsverplichtingen op, maar vordert wel doorbetaling van het loon entwee bonussen. De werkgever staakt loonbetaling.

 

Twee eisen

Dekantonrechter wijst de vordering tot loondoorbetaling af. Ook het hofkwam tot de conclusie dat de werkgever een redelijk en aanvaardbaarvoorstel voor een andere functie had gedaan. De Hoge Raad herhaalt hetstandpunt uit 1998, en voegt daaraan toe dat het accent niet eenzijdigmag worden gelegd op hetgeen van de werknemer in een dergelijkesituatie mag worden verwacht. De werkgever moet aan twee eisen voldoen:er moet voldoende aanleiding zijn om de arbeidsovereenkomst te wijzigenen het voorstel moet redelijk zijn. Als een wijzigingsbeding in dearbeidsovereenkomst is opgenomen, is een werknemer eerder gehouden meete werken aan de wijziging van arbeidsvoorwaarden.

 

Uitde uitspraak kan tevens worden opgemaakt dat aan wijzigingen in dearbeidsovereenkomst voor groepen werknemers minder strenge eisen wordengesteld.

Vrijblijvend advies? Stel ons een vraag...

U kunt gemakkelijk en vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij streven ernaar om uw bericht zo snel mogelijk te behandelen. De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

  1. Naam *

  2. Telefoon

  3. E-mail *

  4. Uw vraag verzoek of opmerking *