Beëindigingsovereenkomst tijdens ziekte: niet doen!

27-06-08

Tijdens de wachttijd voor de WIA is het niet verstanding om de arbeidsovereenkomst met de zieke werknemer met wederzijds goedvinden te beëindigen: de werknemer zit dan zonder uitkering.

Heeft u het volgende al eens meegemaakt? Een werknemer heeft een burn-out en ernstige psychische klachten. Hij is in behandeling bij een psychiater en na een jaar ziekteverlof zit er nog niet veel vooruitgang in. Hij ziet geweldig op tegen de voortdurende bemoeienis van de bedrijfsarts en de direct leidinggevende die moeten leiden tot werkhervatting. Hij denkt dat hij beter af is zonder die gesprekken en die druk om weer te gaan werken. Hij vraagt u of het niet mogelijk is de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen, en hem een vergoeding mee te geven waarmee hij zelf zijn re-integratie kan bekostigen. Wat betekent dat voor het recht op WW? Of het recht op ZW-uitkering?

Wat voor advies geeft u dan, als werkgever of als medewerker personeelszaken? Laat u niet op het verkeerde been zetten door de bekende wijziging van de WW per 1 oktober 2006. Sinds die datum kan een werknemer weliswaar instemmen met een beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst zonder zijn recht op WW te verliezen, maar dit geldt niet voor zieke werknemers! Een zieke werknemer die tijdens de wachttijd voor de WIA instemt met de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst, heeft geen recht op WW omdat hij ziek is. Ook komt hij niet in het vangnet van de ZW terecht, omdat UWV deze instemming met ontslag  opvat als een benadelingshandeling. De zieke werknemer zit dus na einde dienstverband zonder inkomen.

Dit blijkt weer eens duidelijk uit een recente uitspraak van het Hof 's-Hertogenbosch. In deze zaak had de werkgever de zieke werkneemster (burn-out, psychische klachten, ernstige privéproblemen) voorgespiegeld dat zij gerust kon meewerken aan een beëindigingsovereenkomst. Ze hoefde zich alleen maar beter te melden, dan kon ze in aanmerking komen voor WW, en was ze verlost van al die vervelende poortwachterverplichtingen. Zo gezegd, zo gedaan. Maar toen de werkneemster bij de intake voor de WW-uitkering door de mand viel en ze nog steeds ziek bleek te zijn, kon ze naar haar WW-uitkering fluiten en de ZW-uitkering werd ook geweigerd. Daarop ging ze naar de rechter en eiste vernietiging van de beëindigingsovereenkomst wegens misbruik van omstandigheden. De rechter gaf haar gelijk. De werkgever had de werkneemster beter moeten voorlichten over de consequenties van haar keuze. Als werkgever hoor je nu eenmaal de wet te kennen, en de werkneemster mocht afgaan op de juistheid van de door de werkgever verstrekte informatie. De rechter verklaarde de beëindigingsovereenkomst nietig, en veroordeelde de werkgever tot doorbetaling van het loon. Bovendien moest de werkgever ook nog eens de proceskosten betalen.

Conclusie

Een beëindigingsovereenkomst sluiten met een zieke werknemer is vragen om moeilijkheden. Zolang de 104-wekenperiode nog niet voorbij is kan de werknemer niet vrijwillig meewerken aan zijn ontslag. Hij verspeelt dan zijn recht op ZW-uitkering.

Vrijblijvend advies? Stel ons een vraag...

U kunt gemakkelijk en vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij streven ernaar om uw bericht zo snel mogelijk te behandelen. De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

  1. Naam *

  2. Telefoon

  3. E-mail *

  4. Uw vraag verzoek of opmerking *