Arbeid voor situatief arbeidsongeschikte werknemer

10-10-08

Op 27 juni oordeelde de Hoge Raad (LJN: BC7669) dat een werknemer in geval van situatieve arbeidsongeschiktheid in beginsel gehouden is alle medewerking te verlenen aan inspanningen die erop gericht zijn de oorzaken daarvan weg te nemen.

Dan behoudt de werknemer zijn recht op loon. De kantonrechter te Groningen heeft op 11 september in de lijn van de Hoge Raad het vonnis gewezen.
Een productieleider heeft zich ziek gemeld als gevolg van een conflict met één van zijn medewerkers. De bedrijfsarts acht de werknemer in eerste instantie arbeidsongeschikt, maar verklaart hem na een bepaalde periode weer arbeidsgeschikt. De werknemer weigert medewerking te verlenen aan een functiegeschiktheidsonderzoek, dat mogelijk zou kunnen leiden tot oplossing van het conflict. De werkgever biedt de werknemer een andere passende functie aan. De werknemer weigert de aangeboden passende functie en stelt zich weer beschikbaar voor de functie van productieleider. De werkgever stopt vervolgens de loondoorbetaling. De werknemer vordert in kort geding doorbetaling van het loon en wedertewerkstelling in zijn eigen functie.

De kantonrechter oordeelt dat de werknemer situatief arbeidsongeschikt is voor zijn eigen functie. Omdat de werkrelatie tussen de werknemer en zijn medewerkers ernstig verstoord is, kan van de werkgever niet worden verwacht dat hij de werknemer tot zijn oorspronkelijke werkzaamheden toelaat zonder dat er onderzoek heeft plaatsgevonden. De rechter oordeelt dat zolang niet uit een functiegeschiktheidsonderzoek is gebleken dat de werknemer geschikt is voor de functie van productieleider, de werknemer passende arbeid zal moeten aanvaarden. De vordering tot loon wordt afgewezen.

Vrijblijvend advies? Stel ons een vraag...

U kunt gemakkelijk en vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij streven ernaar om uw bericht zo snel mogelijk te behandelen. De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

  1. Naam *

  2. Telefoon

  3. E-mail *

  4. Uw vraag verzoek of opmerking *