Aanstellingskeuringen zijn niet bedoeld voor risicoselectie

21-08-08

De Wet op de medische keuringen geeft aan dat een medische keuring alleen in bijzondere gevallen mag plaatsvinden. De keuring moet verband houden met de functie. Medische keuringen zijn zeker niet bedoeld als een vorm van risicoselectie zo is onlang aangegeven door de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingkeuringen (CKA).

Het ging daarbij om een vrachtwagenchauffeur die twee keer een contract voor bepaalde tijd had gekregen bij een transportbedrijf. Vlak voordat het tweede contract afloopt wordt de werknemer onderzocht door de bedrijfsarts. Hij voelt zich niet ziek, en is tot dat moment bij de werkgever ook maar één dag ziek geweest. Nadat het tweede contract eindigt krijgt de werknemer geen nieuw contract aangeboden. Op 9 november 2007, de dag nadat het contract eindigt meldt de werkgever de werknemer ziek bij UWV. Omdat hij mogelijk in de toekomst moet worden geopereerd krijgt de werknemer een ZW-uitkering.

 Op 25 januari 2008 informeert de werknemer of hij weer bij de werkgever kan komen werken. Zijn klachten zijn door rust verdwenen. Wel moet hij misschien op de langere termijn geopereerd worden, maar dit is voorlopig niet noodzakelijk.

De werkgever geeft aan dat hij het risico op ziekte en de daarmee gepaard gaande kosten te groot vindt. Daarom wil hij de werknemer geen nieuw contract geven. De werkgever heeft geïnformeerd of de werknemer via een keuring bij UWV de status van gedeeltelijk arbeidsongeschikte wou kunnen krijgen. In dat geval zou het ziekterisico gedekt worden door een zogenaamde no-riskpolis.

Volgens de werknemer heeft de werkgever hem gevraagd om een dergelijke keuring bij UWV aan te vragen. Hij heeft dit geweigerd. Vervolgens heeft hij een klacht ingediend bij de CKA. De werknemer vindt dat het in strijd is met de Wet op de medische keuringen om een keuring bij UWV verplicht te stellen als voorwaarde voor een nieuw contract. De werkgever ontkent dat hij de werknemer heeft gevraagd om een dergelijke keuring te ondergaan.

De CKA geeft de werknemer gelijk. Op grond van de wet is een aanstellingskeuring alleen toegestaan als voor de functie bijzondere eisen worden gesteld aan de medische geschiktheid van een werknemer. Dit kan zijn omdat het nodig is voor zijn veiligheid of die van anderen zoals collega's of klanten. In eerste instantie moet de werkgever dit soort risico's zoveel mogelijk voorkomen door preventieve maatregelen te treffen. Een aanstellingskeuring mag niet worden gebruikt als instrument van risicoselectie van kandidaten voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in de toekomst.

In dit geval is er ook geen sprake van dat er in de toekomst aan de werknemer bijzondere medische eisen zouden worden gesteld. De werknemer heeft al in de functie gewerkt. Dat betekent dat de keuring verband houdt met zijn gezondheid en niet met de functie. Bovendien heeft de werkgever zelf ook aangegeven dat hij het ziekterisico en de daarmee gepaard gaande kosten zoveel mogelijk wilden beperken.

Tenslotte wijst de CKA er nog op dat een werknemer die een beroep kan doen op een no-riskpolis pas nadat twee maanden van het dienstverband om zijn verplicht is om zijn werkgever hierover te informeren. Hieruit blijkt, volgens de CKA, ook dat een sollicitant niet verplicht is om voorafgaand aan het dienstverband mee te werken aan een keuring om vast te stellen of hij de status van gedeeltelijk arbeidsongeschikte kan krijgen.