Aangescherpte deeltijd-WW 20 juli van start

07-08-09

Vanaf 20 juli kunnen bedrijven weer gebruik maken van de nieuwe, aangescherpte deeltijd-WW. Het budget voor de regeling is verhoogd van € 375 miljoen naar € 950 miljoen. Dit schrijft minister Donner (Sociale Zaken) in een brief aan de Kamer.

Bedrijven kunnen zelf bepalen in welke mate zij de deeltijd-WW nodig hebben en voor welk deel van hun personeel. Wel komt er een drempel. Bedrijven moeten de werktijd van werknemers met minstens 20% verkorten en het voornemen hebben minimaal zes maanden van de regeling gebruik te maken. Ook wordt de regeling zo aangepast dat naarmate bedrijven meer personeelsleden in de deeltijd-WW plaatsen, zij er korter gebruik van kunnen maken.

Als minder dan 30% van het personeel er gebruik van maakt, mag de uitkering 15 maanden duren. Tussen 30% en 60% procent is dit 12 maanden en bij meer dan 60% wordt de duur 9 maanden. Ook gaat de verlenging niet meer met periodes van zes maanden, maar met periodes van drie maanden, zodat bedrijven bewuster omgaan met extra gebruik van de regeling.

Naar aanleiding van signalen over fraude en de wens van de Tweede Kamer worden ook de regels voor fraude aangescherpt. Bij het constateren van een fraudegeval, wordt de deeltijd-WW in het hele bedrijf stopgezet en moeten alle - ook terecht ontvangen - uitkeringen worden terugbetaald. De werknemer betaalt de uitkering terug waarvan is vast komen te staan dat die onterecht is verkregen. De werkgever moet alle overige uitkeringen terug betalen. Bovendien gaan UWV en de Arbeidsinspectie strenger controleren op fraude met deeltijd-WW.

Scholing
Verder is de scholingsbepaling in de regeling aangescherpt. Bedrijven kunnen geen verlenging van deeltijd-WW krijgen, als niet duidelijk is dat de deeltijders ook echt scholing (gaan) krijgen. Ook is bij onjuiste opgave van scholing door het bedrijf de frauderegeling van toepassing.

Daarnaast is een mogelijkheid gecreëerd voor een meester-gezel-regeling. De deeltijders mogen in het bedrijf scholing geven aan stagiaires en werknemers die korter dan een jaar in dienst zijn. Op die manier worden twee vliegen in één klap geslagen: er wordt iets gedaan aan het tekort aan stageplaatsen en de deeltijders hebben de mogelijkheid toch van nut te zijn voor het eigen bedrijf.

Het extra geld voor de regeling kon deels worden gedekt uit een besparing op de 'gewone' WW die groter bleek dan bij de start van de regeling was voorzien. Voor het restant van € 250 miljoen heeft Donner ruimte moeten zoeken op zijn eigen begroting. De minister heeft onder meer geld gebruikt dat bedoeld was voor scholing, reïntegratie en loonkostensubsidies.

De kamerbrief is te vinden op: http://docs.minszw.nl/pdf/34/2009/34_2009_3_13302.pdf.
Door: J4B | redactie HRpraktijk | 06 augustus 2009

Vrijblijvend advies? Stel ons een vraag...

U kunt gemakkelijk en vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij streven ernaar om uw bericht zo snel mogelijk te behandelen. De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

  1. Naam *

  2. Telefoon

  3. E-mail *

  4. Uw vraag verzoek of opmerking *