Merkenrecht

Merk

Voorbeelden van een merk zijn: een naam, letters al of niet gecombineerd met cijfers, een stempel, de vorm van een product en een verpakking. Maar ook een kleur, klank of geur kan een merk zijn. Zij hebben tot doel om de waren of de diensten van een onderneming te onderscheiden ten behoeve van een zo ongestoord mogelijke marktwerking.

Onderscheidend

Het belangrijkste vereiste van een merk is dat het een onderscheidend vermogen bezit. Niet onderscheidend zijn bijvoorbeeld tekens die te ingewikkeld of te eenvoudig zijn, soortnamen die uitsluitend beschrijvend zijn en de zogenaamde vrijmerken, zoals een esculaapteken voor medicijnen. Er zijn bovendien sterke en zwakke merken. Een merk is ‘zwak’ als het een verwijzing inhoudt naar de aard en de hoedanigheid van de waar, een fantasienaam die grote bekendheid geniet is daarentegen ‘sterk’. Voorbeelden uit de rechtspraak van niet als merk aanvaarde tekens zijn: versmarkt, antikras, mobiliteitspas en geboortewinkel, wel aanvaard werden: keurslager, woonkrant, goudkuipje en after dinner.

Het publiek

De rechtspraak geeft geen sluitend antwoord op de vraag of het publiek een rol speelt bij de beoordeling of een teken onderscheidend is. Of het nu gaat om het kopend publiek, de gemiddelde consument of alleen het publiek dat met de betrokken waren of diensten te maken heeft of bepaalde vakkringen. Er wordt rekening gehouden met alle bijzonderheden in hun onderling verband.

Depot

De bescherming wordt krachtens het Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom en de Gemeenschapsmerken verordening verkregen door depot van het merk bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) of bij het Europese Merkenbureau (OHIM). De BBIE stelt houders van oudere merken wel eerst in de gelegenheid bezwaar te maken tegen sterk gelijkende merken. Dat kan uiteindelijk leiden tot weigering van het merk.

Duur en verval van het recht

De inschrijving van het merk geldt voor 10 jaar en kan telkens met 10 jaar worden verlengd. Wie zijn merk gedurende meer dan 5 jaar niet gebruikt, loopt het risico dat zijn merkrecht vervalt.

 

Vrijblijvend advies? Stel ons een vraag...

U kunt gemakkelijk en vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij streven ernaar om uw bericht zo snel mogelijk te behandelen. De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

  1. Naam *

  2. Telefoon

  3. E-mail *

  4. Uw vraag verzoek of opmerking *