Auteursrecht

Auteur

Een auteur is maker van een werk en verkrijgt daarmee auteursrecht op zijn werk. Dat betekent, dat hij een ander kan verbieden zijn werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Als hij openbaarmaking en verveelvoudiging juist wil toestaan, dan kan hij daaraan voorwaarden verbinden. Deze voorwaarden kunnen worden vastgelegd in een licentiecontract.

Rechthebbenden

Met een ‘auteur’ wordt over het algemeen een schrijver of journalist bedoeld, maar ook een architect, fotograaf of filmer, een grafisch of industrieel ontwerper en een illustrator is ‘auteur’ of ‘maker’ in de zin van de Auteurswet. Zij zijn ‘rechthebbenden’. Contractueel of op grond van de Nederlandse Auteurswet ligt het auteursrecht ook vaak bij organisaties zoals uitgeverijen, reclamebureaus, mediabedrijven, fabrikanten, ontwerp- en architectenbureaus. Deze bedrijven zijn vanuit hun rol als belanghebbende in de positie om anderen te verbieden een werk te publiceren of te reproduceren of dat juist op grond van contractuele voorwaarden toe te staan.

Vergoeding

Een belangrijk element van de licentie is de gebruiksvergoeding: De waarde van het gebruik kan afhankelijk zijn van factoren, zoals de populariteit van een werk en de te verwachten opbrengst ervan, de duur van het gebruik, de reikwijdte van de licentie of het aantal exemplaren dat vervaardigd wordt (de oplage). Uiteindelijk komt de vergoeding door vrije onderhandeling tot stand. Vaak is hierbij een bijzondere expertise gewenst, zoals die van taxateurs, kunstkenners en dergelijke.

Kwaliteit, aantasting en wijziging

Een ander onderdeel van een licentiecontract is een kwaliteitsgarantie. Maar ook zonder zo’n garantie – en zeker als er sprake is van ongeautoriseerd gebruik (dus zonder licentie) – biedt de Auteurswet de rechthebbende soms de mogelijkheid zich te verzetten tegen aantasting van zijn werk. Een werk mag niet zomaar worden veranderd. Kleine noodzakelijke aanpassingen zijn soms wel toegestaan.

Plagiaat

Meestal hoor je pas van het auteursrecht als het mis gaat, zoals in geval van plagiaat. De Auteurswet spreekt over ‘nabootsing’ of ‘bewerking van een werk in gewijzigde vorm’. Dat is zonder toestemming niet toegestaan. Een veel voorkomend misverstand is dat de namaker vrijuit gaat als hij enkele wijzigingen heeft aangebracht. Dat is niet het geval. Wel moet kunnen worden aangetoond dat de namaker bewust heeft ‘ontleend’.

Duur

Het auteursrecht ontstaat automatisch op het moment dat een werk tot stand komt en duurt voort tot 70 jaar na het overlijden van de maker. Het kan na overlijden uitgeoefend worden door de nabestaanden van de maker. Het recht om bezwaar te maken tegen aantasting en wijziging gaat niet automatisch op de nabestaanden over. Daarvoor is een testamentaire verklaring nodig. 

 

Vrijblijvend advies? Stel ons een vraag...

U kunt gemakkelijk en vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij streven ernaar om uw bericht zo snel mogelijk te behandelen. De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

  1. Naam *

  2. Telefoon

  3. E-mail *

  4. Uw vraag verzoek of opmerking *