TWS inbreuk op TWINS?

 

Het verschil tussen beiden bestaat slechts uit 2 letters en 3 letters komen met elkaar overeen. Is dat niet genoeg om inbreuk op het oudere merk TWINS door het jongere teken TWS aan te nemen.  Tegenover elkaar staan Van Gastel B.V. en Bunnies Shoes B.V. enerzijds en het Spaanse Camper anderzijds. Van Gastel is sinds 1986 houder van het merk TWINS en eigenaar van de domeinnaam www.twinshoes.nl .

 

In 1998 heeft Camper de ‘tweelingschoenen’ geintroduceerd, zogenaamde twins-paren met een verschillende rechter- en linkerschoen, en voor deze schoenen het beeldmerk TWINS gebruikt. In 2002 heeft Camper het beeldmerk TWS Camper geregistreerd. In 2008 heeft Camper verder het beeldmerk CAMPER TWINS geregistreerd en vervolgens de Camperschoenen in Nederland aangeboden met het teken TWINS en later met het teken TWS. Los van alle inschrijvingsperikelen en beroep op afgegeven onthoudingsverklaringen was de kernvraag in deze zaak voor de kort gedingrechter in Amsterdam op 24 juni 2010 of het gebruik van het teken TWS inbreuk maakte op het merk TWINS. Camper had inmiddels het gebruik van het teken TWINS laten vallen, zodat dat buiten de beoordeling viel. Is er gevaar voor verwarring op grond van art. 2.20, lid 1 sub b BVIE? Camper beriep zich op aanmerkelijke verschillen: 5 letters in plaats van 3, een geheel ander lettertype dan gebruikt in het merk TWINS, een doorgesneden letter I en een groot auditief verschil: TWS klinkt heel anders dan TWINS. Op die gronden lag inbreuk niet voor de hand. Resteerde een discussie over een eventuele begripsmatige overeenstemming. Moest TWS beschouwd worden als afkorting van TWINS? Ook die stelling hielp niet: Camper voerde overtuigend aan dat het teken TWS was gebaseerd op haar marketingconcept The Walking Society uit 2001. Bovendien wordt het teken TWS ook niet meer alleen voor tweelingschoenen gebruikt maar ook voor andere producten.

 

Conclusie: er is geen sprake van verwarringsgevaar en al helemaal niet bij de gemiddelde en normaal geinformeerde consument, die immers niet op de hoogte zal zijn van de geschiedenis van partijen. Vooralsnog geen inbreuk dus.