Spa in the City

De Zwaluwhoeve, bij menigeen wel bekend vanwege haar wellness-resort te Harderwijk, kondigde aan dat zij in oktober 2010 ook een wellness-resort zou gaan openen in Amsterdam. Dit zou gaan heten "City Spa Amsterdam". City Spa was hier uiteraard niet blij mee en vorderde in kort geding dat de Zwaluwhoeve de naam van haar vestiging in Amsterdam zou wijzigen. City Spa beriep zich daarbij op haar handelsnaamrecht op grond waarvan zij anderen kan verbieden een handelsnaam te voeren die nagenoeg hetzelfde is als die van haar, waardoor verwarringsgevaar tussen de beide ondernemingen ontstaat. De Zwaluwhoeve was echter van mening dat City Spa haar niet kan verbieden om de term City Spa te gebruiken, omdat dit een generieke term is die slechts de aard van de onderneming aanduidt. Derden moeten volgens haar deze generieke term ongestoord kunnen gebruiken om aan te duiden dat zij een "spa in de city" zijn. Het Amsterdamse Hof was het hier echter niet mee eens. Hoewel de afzonderlijke woorden "city" en "spa" wel in het Nederlandse woordenboek voorkomen, geldt dat niet voor de samengestelde term "city spa". Het Hof ziet dit dus niet als generieke term. Het is wel mogelijk dat de term "city spa" door de ontwikkeling van de Nederlandse taal uiteindelijk de betekenis krijgt van een in de stad gevestigde welness-onderneming, maar daar is op dit moment nog geen sprake van. De term "city spa" is volgens het Hof nog niet ingeburgerd in de Nederlandse taal, en dus kan City Spa deze naam als haar handelsnaam beschermen.

Vervolgens gaat het om de vraag of er sprake is van verwarringsgevaar tussen enerzijds City Spa en anderzijds City Spa Amsterdam. Daarbij wordt gelet op de aard van de ondernemingen en de plaats waar deze gevestigd zijn. Volgens het Hof is de aard van de ondernemingen weliswaar niet geheel identiek, maar zijn er toch zodanige overlappingen dat verwarring tussen de beide ondernemingen mogelijk is, mede gezien het feit dat de beide ondernemingen op betrekkelijke korte afstand van elkaar zijn gevestigd in Amsterdam. De Zwaluwhoeve had bij de keuze van haar handelsnaam meer afstand moeten nemen om dit verwarringsgevaar te voorkomen, aldus het Hof. De enkele toevoeging van het woord Amsterdam was onvoldoende.

Het opmerkelijke van deze uitspraak is dat het hof van oordeel is dat de term "city spa" nog niet is ingeburgerd in de Nederlandse taal. Hier kun je mijns inziens je vraagtekens bij zetten. Typ de woorden "city spa" maar eens in in Google, en je ziet dat er tientallen ondernemingen zijn die zichzelf – los van hun handelsnaam - een city spa noemen. Dat lijkt mij veelzeggend. Bovendien denk ik dat het gros van de mensen bij de term "city spa" wel zal begrijpen wat hiermee wordt bedoeld: een spa in (of nabij) de stad. Ik durf dan ook te beweren dat de term "city spa" wel degelijk is ingeburgerd, en dus niet als handelsnaam gemonopoliseerd kan worden. Indien City Spa zich op een merkrecht had beroepen, dan zou de Voorzieningenrechter naar ik vermoed ook tot deze conclusie zijn gekomen. Indien een woord of combinatie van woorden in één van haar mogelijke betekenissen beschrijvend is, dan is merkenrechtelijke bescherming al bijna onmogelijk. In het handelsnaamrecht lijkt dus minder snel dan in het merkenrecht te worden aangenomen dat een aanduiding beschrijvend is. Wel is het zo dat, indien de handelsnaam "City Spa" als gevolg van de ontwikkeling van de Nederlandse taal steeds meer een algemeen beschrijvende term wordt, de beschermingsomvang van deze aanduiding als handelsnaam zal afnemen. Zo ver is het echter thans nog niet, aldus het Hof. De Zwaluwhoeve wordt dan ook verboden om de naam City Spa Amsterdam te gebruiken. Zij heeft de naam inmiddels veranderd in "Amsterdam CitySpa Sarphatistraat". Het is maar even dat u het weet.