Rechtbank Roermond, wat doet u nu?

Dit was het oordeel van de rechtbank te Roermond in een geschil tussen Stichting Pictoright en Art & Allposters International. Deze laatste verkoopt onder andere posters van kunstwerken, welke posters zij inkoopt bij leveranciers die hiervoor een licentie hebben. Art & Allposters International maakt er een handeltje van om deze posters ook als canvasproduct te verkopen. Volgens Stichting Pictoright wordt hierdoor inbreuk gemaakt op de auteursrechten van de kunstenaars. Immers, zij hebben enkel een licentie verstrekt voor het verkopen van hun kunstwerken als poster. Deze licentie omvat niet een toestemming voor de verkoop van canvasproducten. Dit lijkt mij juist. Ten aanzien van de overdracht van auteursrecht, bepaalt de auteurswet dat de overdracht beperkt is tot uitsluitend die rechten die uitdrukkelijk zijn benoemd. Hetzelfde geldt naar mijn mening voor een licentie. Als men een licentie heeft voor het verkopen van posters, dan is deze licentie dus ook beperkt tot posters. Dit mag je niet zomaar oprekken tot canvasproducten. Posters en canvasproducten zijn immers niet dezelfde producten.

Als ik Stichting Pictoright was, zou ik me zeker niet bij het oordeel van de rechtbank neerleggen, en nog vandaag hoger beroep aantekenen. Ik verwacht ook wel dat zij dit nog zal gaan doen. In ieder geval zal deze uitspraak ongetwijfeld de Monden doen Roeren. De rechtbank Roermond doet haar naam eer aan.