Parship: misleiding in plaats van verleiding

Niet iedereen loopt zomaar de liefde van zijn of haar leven tegen het lijf. Je kunt passief thuis gaan zitten wachten tot de ware Jacob naar jou toekomt, of je kunt hem zelf gaan opzoeken. Bijvoorbeeld via relatie- of datingssites zoals Parship.nl. Via Parship.nl zal het toch wel moeten lukken, denk je. Volgens de website ligt er immers aan de Parship-formule wetenschappelijk onderzoek ten grondslag. De unieke Parship-formule is het resultaat van de samenvoeging van verschillende onderzoeksresultaten. De empirische studies die in de Parship-formule zijn opgenomen, zijn afkomstig van vier verschillende professoren, aldus de website. Kan niet misgaan zou je zeggen. Dus je schrijft - met alle vertrouwen op een goede afloop – snel in. Maar helaas. Het lukt je maar niet om die ene geschikte persoon te vinden. Hoe kan dat toch? De Parship-formule was toch wetenschappelijk bewezen?

 

Of het zo is gegaan weet ik niet, maar in ieder geval is er iemand geweest die een klacht bij de Reclame Code Commissie heeft ingediend over het feit dat op Parship.nl wordt vermeld dat de Parship-formule een wetenschappelijke basis heeft, terwijl dit niet zo is. De klaagster vindt de mededeling dan ook misleidend. De Reclame Code Commissie geeft haar gelijk. Parship heeft namelijk niet kunnen aantonen dat er inderdaad sprake is van een wetenschappelijke basis. Zij heeft geen enkele toelichting gegeven op de op de website genoemde "onderzoeksresultaten" en "empirische studies", die zogezegd tot de Parship-formule hebben geleid. Wanneer deze onderzoeken zijn uitgevoerd en wat hiervan de onderzoeksresultaten waren, is ook onduidelijk. De Reclame Code Commissie acht de reclame-uiting dan ook onjuist en misleidend en dus in strijd met de Nederlandse Reclame Code.

 

Mijns inziens een juiste beslissing van de Reclame Code Commissie. Overdrijving in reclame-uitingen ("de mooiste", "de lekkerste" etc.) is niet ongebruikelijk en meestal toelaatbaar, maar aan het gebruiken van termen als "gebaseerd op wetenschappelijke studies" en "wetenschappelijk bewezen" zitten uiteraard grenzen. Deze uitingen vallen niet onder overdrijven, maar zijn feitelijke beweringen, die juist moeten zijn en aangetoond moeten kunnen worden. Laat je dus als reclamemaker niet zomaar verleiden tot het gebruik van dit soort termen, want voor je het weet maak je je schuldig aan misleidende reclame.

Reacties

Marjel - 17-08-2012

Mooi stuk, Yonie! Maar gelukkig ging aan mijn klacht geen teleurstelling vooraf - ik ben gewoon iemand die van goede reclame én wetenschap houdt. http://www.buufje.nl/2012/04/ter-beoordeling-voorgelegd-aan-de.html