Mogelijkheden tijdelijke verhuur leegstaande gebouwen verruimd

De Tweede Kamer heeft dinsdag 26 maart jl. ingestemd met het voorstel van minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) om de Leegstandwet te verruimen. Het voorstel houdt onder andere in dat de maximale duur voor de tijdelijke verhuur van woonruimte in leegstaande gebouwen (zoals kantoren, ziekenhuizen, verpleeghuizen, hotels en scholen) wordt verruimd van vijf jaar naar tien jaar. Daarnaast vervalt de huurprijsbescherming in de vorm van een maximumhuur. Er zal dus geen maximale huurprijs meer gelden voor de tijdelijke verhuur van te koop staande en leegstaande woningen. De huurprijs mag voortaan door de eigenaar/verhuurder en de tijdelijk huurder zelf worden bepaald. Het vereiste dat voor de tijdelijke verhuur van leegstaande woningen een vergunning van de gemeente nodig is, blijft wel gewoon bestaan. Dit vormt namelijk voor de eigenaar/verhuurder de garantie dat de tijdelijke huurovereenkomst ook echt eindigt als de termijn is verstreken. De normale huurbescherming van de huurder geldt dus niet. Door deze maatregelen zal het straks makkelijk worden om te koop staande woningen tijdelijk te verhuren.

 

Het wetsvoorstel is nu naar de Eerste Kamer gestuurd voor verdere behandeling. Minister Blok heeft de Eerste Kamer verzocht om het voorstel nog voor de zomer te behandelen. De verwachting is dat de verruiming dan per 1 juli 2013 in werking zal treden.

 

Lees hier meer.