Hogeschool InHolland doet ook nog wel iets goed

Hogeschool InHolland is de laatste tijd alleen nog maar negatief in het nieuws. Zo zouden tenminste vier opleidingen niet voldoen aan de kwaliteitsnormen en diploma’s onterecht zijn afgegeven. Maar Hogeschool InHolland doet ook nog wel iets goed. Drie minorstudenten van InHolland hebben namelijk vorig jaar met hun project een prijs gewonnen, te weten de "Zilveren Pluis", een aanmoedigingsprijs voor studenten Bedrijfsjournalistiek, een initiatief van de brancheverenging voor communicatie Logeion.

 

Dit mocht natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan en werd dan ook breed uitgemeten in het magazine van Hogeschool InHolland. In het artikel genaamd "Minorstudenten op hun best" werd ingegaan op dit heuglijke feit. De betreffende studenten hadden deze prijs gewonnen met hun project dat bestond uit het maken van een tijdschrift voor het bedrijf Bagels&Beans. In het artikel wordt – hoe kan het ook anders – een aantal keren de naam Bagels&Beans genoemd en ter illustratie staan er een aantal plaatjes van bagels bij. Dit viel echter bij een niet nader te noemen persoon in het verkeerde keelgat. Volgens deze persoon is in het artikel verkapte reclame voor Bagels&Beans. Een intern schoolmagazine hoort echter volgens hem geen reclamefolder te zijn. Hij diende hierover dan ook een klacht in bij de Reclame Code Commissie. De Reclame Code Commissie wees de klacht af. Volgens de Reclame Code Commissie is er geen sprake van reclame om dat het artikel geen wervend karakter heeft ten aanzien van de producten of diensten van Bagels&Beans. Het is slechts een redactioneel artikel dat bericht over het feit dat studenten van Hogeschool InHolland een prijs hebben gewonnen met hun project, aldus de Reclame Code Commissie. De klager was het hier niet mee eens en ging in beroep, maar ook het College van Beroep is van oordeel dat dit geen verkapte reclame is. Mijns inziens een terechte beslissing van het College van Beroep. Jammer voor de klager, maar fijn voor Hogeschool InHolland. Zij kan wel een opsteker gebruiken.

 

Lees de uitspraak hier.