Het auteursrecht op Mein Kampf

Het auteursrecht op Mein Kampf ligt sinds 1945 bij de deelstaat Beieren en loopt af in 2015. En die deelstaat geeft geen licenties voor herdrukken omdat zij dat als ongewenste propaganda beschouwt. De Engelse uitgever Peter McGee heeft onlangs echter aangekondigd, dat hij in Duitsland gedeelten van het boek wil gaan uitgeven, onder het motto ‘Binnenkort het onleesbare boek, bij ons te lezen’. Is deze publicatie verontrustend en hoe zit dat auteursrechtelijk?

 

De Engelse uitgever komt om te beginnen met 3 afleveringen van elk 15 pagina’s in een oplage van 100.000 exemplaren. Op het omslag staat een portret van Hitler met over zijn ogen een zwarte balk. Dat klinkt naar een nogal commerciële opzet. Indien en voor zover Beieren auteursrecht bezit op de teksten kan zij volstaan met een simpel verbod. Ik sluit echter niet uit dat niet alle rechten bij de deelstaat Beieren berusten. Het Engelse uitgevershuis Random House schijnt ook over een deel van de rechten te beschikken en dan kunnen via dat kanaal delen van het boek ‘gewoon’ onder haar licentie herdrukt worden. In Nederland ligt de situatie weer anders. Jan Blokker junior hoorde ik zich uitspreken tegen het publiceren van delen van het boek. Hij is voorstander van een integrale wetenschappelijke publicatie waarmee ook recht wordt gedaan aan de context van het boek. Het fragmentarisch en op commerciële leest geschoeid uitgeven van deze teksten mist die context. Ik sluit mij daarbij aan. Mein Kampf in de Engelse en Duitse versie is toch al gemakkelijk op internet te vinden en in 2015 als de rechten vrij vallen zullen we er toch aan moeten geloven. Het verbod is immers niet strafrechtelijk maar auteursrechtelijk van aard. Dan maar meteen kiezen voor een verantwoorde herdruk, waarmee hopelijk bovendien het gras voor de voeten van andere publicisten die daar mogelijk minder mooie bedoelingen mee hebben, wordt weggemaaid. De deelstaat Beieren en andere rechthebbenden hebben iets om over na te denken.