Geen recht op exclusief gebruik Wereldwinkel als handelsnaam

De Wereldwinkel. Een winkel die allerlei hebbedingetjes van over de hele wereld verkoopt. Wie is er niet een keer binnen gelopen? Er blijken echter meerdere winkels/winkelketens te opereren onder de naam "Wereldwinkel". De ene Wereldwinkel is de andere dus niet. Maar kan dit zomaar? Ja, volgens de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland wel. De Voorzieningenrechter acht het aannemelijk dat de aanduiding ‘wereldwinkel’ een algemeen gebruikte en generieke term is voor winkels die handelen in fair trade producten en als zodanig inmiddels tot het publieke domein is gaan behoren. Daarom staat het een ieder vrij om deze aanduiding als onderdeel van hun handelsnaam te gebruiken. Dit geldt ook voor het gebruik van deze naam als merk. Ook hierop kan volgens de Voorzieningenrechter geen exclusiviteit worden geclaimd. De aanduiding "wereldwinkel" is immers zwak onderscheidend, dus zo lang de een qua huisstijl en logo maar in voldoende mate afwijkt van de ander, is er geen verwarringsgevaar.

 

Dit oordeelde de Voorzieningenrechter in een geschil tussen de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, een overkoepelende brancheorganisatie voor wereldwinkels opgericht in 1972, en de Stichting Wereldwinkels, een gelijksoortige overkoepelende brancheorganisatie opgericht in 2012. De Vereniging had geëist dat de Stichting een verbod zou worden opgelegd om de naam ‘wereldwinkel’ of ‘wereldwinkels’ te gebruiken als onderdeel van haar logo en handelsnaam. In de procedure had de Vereniging haar zogenaamde Formulehandboek overgelegd. Dit Formulehandboek is onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst die de Vereniging met individuele winkels afsluit. In dit handboek wordt de winkelformule uitgelegd. Met betrekking tot de bescherming van de huisstijl, het logo en de naam wordt het volgende vermeld: "De naam Wereldwinkel is generiek van karakter, hetgeen betekent dat de naam niet kan worden gedeponeerd en juridisch beschermd. Elke winkel kan zich dus Wereldwinkel noemen. Het onderscheid zit dan ook in de huisstijl, waarvan het logo dus wel is gedeponeerd." Het lijkt erop dat de Voorzieningenrechter mede op basis van deze passage uit het Formulehandboek tot zijn conclusie is gekomen dat de aanduiding ‘wereldwinkel’ een algemeen gebruikte en generieke term is voor fair trade winkels en dus niet exclusief door de Vereniging kan worden geclaimd. Niet echt slim dus van de Vereniging om haar Formulehandboek in de procedure te betrekken. Immers, hoe valt het door haar gevorderde verbod voor derden te rijmen met haar handboek waarin zij aangeeft dat de naam "wereldwinkel" een generieke term is en dus niet juridisch kan worden beschermd?

 

Lees de uitspraak hier.