En ze blijven bekvechten

Op de verpakking en in de reclame-uitingen van Nestlé wordt verwezen naar wetenschappelijk onderzoek waaruit zou blijken dat een hond tot wel twee jaar langer kan leven indien hij in de juiste hoeveelheid gevoed wordt. Nestlé heeft op basis van dit onderzoek voedingsrichtlijnen opgesteld. Mars zet echter vraagtekens bij de betwrouwbaarheid van dit onderzoek en vindt dat Nestlé ten onrechte suggereert dat een hond door het eten van Bonzo twee jaar langer kan leven. De Amsterdamse voorzieningenrechter is het echter (weer) niet eens met Mars. De voorzieningenrechter is van oordeel dat Nestlé de claim dat een hond tot twee jaar langer kan leven indien hij in de juiste lichaamsconditie wordt gehouden, voldoende heeft onderbouwd. Haar claim is immers gebaseerd op wetenschappelijk aanvaard onderzoek. Hoewel Mars de betrouwbaarheid van dit onderzoek heeft betwist, heeft zij daartegenover geen andere onderzoeksresultaten geplaatst. Volgens de voorzieningenrechter mag dan ook van de betrouwbaarheid van het door Nestlé aangehaalde onderzoek worden uitgegaan. Het ligt ook overigens volgens de voorzieningenrechter voor de hand dat door het toepassen van de juiste hoeveelheid voeding de te verwachte levensduur van een hond optimaal is. Dat Nestlé dit onder woorden brengt met "tot twee jaar langer leven", vindt de voorzieningenrechter - gezien het aan reclame-uitingen inherente wervende karakter - niet misleidend. Consumenten zullen begrijpen dat de kern van de boodschap is dat een juist voedingspatroon tot gevolg kan hebben dat honden tot twee jaar langer leven. De stelling van Mars dat door Nestlé gesuggereerd wordt dat deze resultaten alleen met "Bonzo Life Plus Nutrition" kunnen worden behaald, wordt eveneens door de voorzieningenrechter van de hand gewezen. Nestlé stelt slechts in algemene zin dat een goed voedingspatroon de levensduur van een hond kan verlengen. Uiteraard heeft zij de resultaten van het onderzoek zodanig gepresenteerd dat hiervan een wervend effect uitgaat voor juist haar product, maar dit maakt de reclame als zodanig niet misleidend, aldus de voorzieningenrechter. Vermeldenswaardig is tot slot nog dat Nestlé tijdens de zitting nog heeft aangegeven dat wat haar betreft ook Mars de resultaten van dit onderzoek mag gebruiken in de reclame voor haar product. Het onderzoek is immers voor iedereen beschikbaar. Al met al is de slotsom dat alle vorderingen van Mars worden afgewezen. De voorzieningenrechter acht de reclame-uitingen van Nestlé niet misleidend.