Een goed gevulde BH (én portemonnee)

Op 25 mei jl. heeft de rechtbank te Utrecht uitspraak gedaan in het veelbesproken geschil tussen Marlies Dekkers en Sapph. De procedure was aangespannen door Marlies Dekkers, die vond dat een aantal BH’s en slipjes van Sapph te veel leken op de door haar ontworpen en op de markt gebrachte BH’s en slipjes. Volgens Marlies Dekkers maakt Sapph hierdoor inbreuk op haar auteursrechten.

 

In totaal ging het om 10 BH’s en 3 slipjes van Sapph. De vraag is of deze inderdaad teveel gelijkenis vertonen met de BH’s en slipjes van Marlies Dekkers. Maar allereerst is de vraag of de BH’s en slipjes van Marlies Dekkers wel auteursrechtelijk beschermd zijn. Dit is alleen het geval indien de modellen een eigen, oorspronkelijk karakter bezitten en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Simpel gezegd moet er sprake zijn van iets creatiefs. Louter functionele elementen komen niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking.

 

Volgens de rechtbank wordt de vormgeving van de BH’s en slipjes van Marlies Dekkers in belangrijke mate bepaald door functionele elementen. Logisch. Er moeten nou eenmaal bandjes zitten aan de cups van een BH, anders zou het ding binnen de kortste keren op je middel hangen. Marlies Dekkers heeft echter een eigen, oorspronkelijke invulling gegeven aan het idee van bandjes. Haar BH’s bevatten bandjes die min of meer de bovenlijn van de cups volgen. Volgens de rechtbank zijn de BH’s dan ook in zoverre auteursrechtelijk beschermd. Ten aanzien van de slipjes van Marlies Dekkers geldt ongeveer hetzelfde. De openwerking van een slip kan op meerdere manieren plaatsvinden, aldus de rechtbank. Er lijkt mij toch wel enige beperking aan te zitten. Opengewerkte onderkanten? Liever niet. Volgens de rechtbank is de wijze waarop Marlies Dekkers de slipjes heeft opgewerkt oorspronkelijk en komt dit dus voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking.

 

De 10 BH’s en 3 slipjes van Sapph worden vervolgens vergeleken met die van Marlies Dekkers en geoordeeld wordt dat Sapph met 4 van haar BH’s en 1 slip inbreuk maakt op de auteursrechten van Marlies Dekkers. Sapph wordt een algemeen inbreukverbod opgelegd, waarop een dwangsom staat die kan oplopen tot maximaal 5 miljoen euro. Daarnaast wordt Sapph veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan Marlies Dekkers, althans de door haar genoten winst aan Marlies Dekkers af te dragen, en een bedrag van € 50.000 aan proceskosten aan Marlies Dekkers te vergoeden. Marlies Dekkers kan dus terugkijken op een geslaagde procedure. Haar BH’s en slipjes zijn weer even veiliggesteld van namaak door Sapph, en anders kan er tot 5 miljoen euro aan dwangsommen verbeurd worden.

 

Lees de uitspraak hier.