Als een pudding...

Het griesmeelpuddingtoetje van Mona is merkenrechtelijk als een pudding in elkaar gezakt. Het leek voor FrieslandCampina een uitgemaakte zaak. Haar toetje was nagemaakt door De Natuurhoeve, die een eigen griesmeelpudding levert aan AH, Lidle en C1000. Schending van het recht van FrieslandCampina op haar beide gecombineerd woord- en vormmerken voor Mona. Die schending zou gebaseerd zijn op een te veel overeenkomende totaalindruk van het griesmeelpuddingbakje van De Natuurhoeve ten opzichte van het Monabakje. 'Publieke verwarring', 'slaafse nabootsing', 'meeliften met de inspanningen van de producent van het A-merk'. Natuurlijk de hele merkenrechtelijke riedel passeerde de rechter, eerst in kort geding en onlangs - na verlies van het kort geding door Mona - in hoger beroep bij het Gerechtshof. Inderdaad de puddingbakjes vertonen grote overeenkomsten, ze bestaan beiden uit taps toelopende ronde bogen (of ribbels). Mona heeft er 12, de Natuurhoeve 9. Maar is die overeenkomst verboden? Nee, vonden zowel de rechter in kort geding als in hoger beroep. Die vorm wijkt niet significant af van de traditionele puddingvorm en komt dus weinig of geen onderscheidend vermogen toe. Er is geen gevaar voor verwarring, noch tengevolge van de overeenkomende vorm, noch door de verdere - geheel verschillende - vormgeving (banderol en afdekfolie). De consument zal niet in verwarring kunnen komen over de herkomst van de verschillende puddingbakjes en niet snel tengevolge van de overeenkomende puddingvorm kunnen denken dat de pudding van Mona die van De Natuurhoeve zou kunnen zijn of omgekeerd. En als die verwarring al zou kunnen ontstaan dan wordt die voor de gemiddelde consument direct weer opgeheven door de verschillen in de verdere vormgeving. De pudding monopolie-aspiraties van Mona dus op de schop, rest een smaaktest en het prijsverschil (15%) die voor de gemiddelde consument de doorslag moeten geven welke pudding hij in zijn mandje doet.