Advocaatje leef je nog?

Het volgen van een universitaire rechtenopleiding is hard werken. Vooral als je de togamaster aan de Rijksuniversiteit Groningen volgt. Je studeert, loopt stage, en volgt vaak ook nog vakken in je vrije tijd. De tijd van biertjes drinken is voorbij. Althans, zo luiden de woorden van een Groningse rechtenstudente. Toen zij de reclamespot van het NTI zag, gingen haar nekharen dan ook overeind staan.

 

In de reclamespot van het NTI werden cursisten getoond die, gekleed in toga, aantekeningen aan het maken waren in een rechtszaal. In het volgende shot staan de cursisten, nog steeds gekleed in toga, met een borrel in de hand in de kroeg. De slogan luidt: "Na alle theorie nu wat leren van de praktijk, hoort bij de opleidingen van het NTI en dat is een goede zaak. Ook studeren op je eigen manier? NTI.nl". Volgens de Groningse rechtenstudente een misleidende reclame, omdat een rechtenopleiding aan het NTI slechts een HBO-opleiding is die geen toegang geeft tot de zogenaamde togaberoepen, zoals de advocatuur en de rechterlijke macht. Het stuit haar ook tegen de borst dat het NTI doet alsof borrelen in toga onder ‘praktijkles’ valt. Dit beeld is volgens deze Groningse rechtenstudente een belediging voor de advocatuur en bovendien zeer onrealistisch. Immers, om in haar woorden te spreken, als je rechten studeert is de tijd van biertjes drinken voorbij. De rechtenstudente diende dan ook over deze reclamespot een klacht in bij de Reclame Code Commissie. Die bleek al een soortgelijke klacht te hebben ontvangen. De Reclame Code Commissie is het met de klagers eens en acht de reclamespot misleidend. Door cursisten in toga af te beelden wordt ten onrechte de indruk gewekt dat men na het volgen van een opleiding aan het NTI een togaberoep kan uitoefenen, terwijl dit niet het geval is. Het NTI wordt daarom door de Reclame Code Commissie verzocht om niet meer op deze wijze reclame te maken.

 

Ik kan mij vinden in het oordeel van de Reclame Code Commissie. Een opleiding aan het NTI is een HBO-opleiding en daar hoort geen toga bij. In zoverre dus misleidend. Wel jammer dat de Reclame Code Commissie niet is ingegaan op een ander onderdeel van de klacht, het feit dat de suggestie wordt gewekt dat borrelen in toga onder praktijkles valt. Ik denk echter dat deze klacht zou zijn afgewezen. Het lijkt me voor iedereen duidelijk dat dit grappig bedoeld is en dat het niet normaal is om een toga ook te dragen in het uitgaansleven. Hoe dan ook, het lijkt me voor het NTI verstandig om zich nu maar eens te gaan verdiepen in de Nederlandse Reclame Code. Het is namelijk niet de eerste keer dat een reclame van het NTI misleidend is bevonden (eerder werd een reclamespot met daarin de term ‘baangarantie’ misleidend geacht, omdat de indruk werd gewekt dat men na het behalen van een diploma van een opleiding met baangarantie, verzekerd zou zijn van een passende baan, terwijl door het NTI slechts werd bemiddeld met een potentiële werkgever).

 

Lees de uitspraak van de Reclame Code Commissie hier.