Gepest op het werk

Dit blijkt uit een peiling onder zevenhonderd FNV-leden. Bijna vier op de tien ondervraagden zouden in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met geweld of agressie op het werk. Vandaag worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd op een FNV-conferentie in Utrecht. Volgens de FNV moet het probleem beter worden aangepakt. De wetgever is hier al eerder mee begonnen.

Vanaf 1 augustus 2009 moeten werkgevers een arbeidsomstandighedenbeleid voeren tegen direct en indirect onderscheid, dat wil zeggen een actief beleid tegen discriminatie. Discriminatie is in de Arbeidsomstandighedenwet nu toegevoegd aan de opsomming van onderwerpen die onder psychosociale arbeidsbelasting vallen. Deze onderwerpen omvatten ook seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk. Werkgevers moesten reeds op basis van gelijkebehandelingswetgeving maatregelen treffen tegen discriminatie op de werkvloer. Dat bleek echter slechts op beperkte schaal preventief te gebeuren. Op deze manier worden werkgevers er toe aangezet meer aandacht te besteden aan anti-discriminatiebeleid. De Commissie Gelijke Behandeling zal in zaken over discriminatie op de werkvloer werkgevers er nu op kunnen wijzen dat er een risico-inventarisatie en -evaluatie moet plaatsvinden en zo nodig een preventieplan moet worden opgesteld. De Arbeidsinspectie kan met deze wetswijziging voortaan ook actie ondernemen tegen werkgevers die niet een dergelijk beleid voeren.