Bevrijdingsdag een verplichte vrije dag?

Zelfs ik, arbeidsrechtspecialist nota bene, ben meegesleept hierin en bereidde me al voor op een dagje uitslapen volgende week woensdag. Maar helaas, de wekker zal gewoon op half 8 moeten worden ingesteld.

 

Bevrijdingsdag is een officieel erkende feestdag. Dat betekent niet per definitie dat je dan verplicht vrij bent van je werk. In Nederland bestaan er wettelijk gezien religieuze en nationale feestdagen. Koninginnedag en Bevrijdingsdag zijn bijvoorbeeld nationale feestdagen, Kerst en Pasen zijn een religieuze feestdagen. De wet bepaalt echter nergens dat werknemers op deze feestdagen verplicht vrij zijn. Dit moet in de individuele arbeidsovereenkomst en/of de toepasselijke CAO worden geregeld. In de praktijk staat in de meeste CAO’s wel dat werknemers vrij zijn op alle christelijke feestdagen en op Koninginnedag. De Stichting van de Arbeid regelt dit bij de CAO-onderhandelingen. Voor Koninginnedag is het haar al gelukt om in de (meeste) CAO’s op te laten nemen dat werknemers dan vrij zijn, voor Bevrijdingsdag echter nog niet standaard. Vaak zie je in CAO’s staan dat Bevrijdingsdag een verplichte vrije dag is in de lustrumjaren. We zitten nu in zo’n lustrumjaar en veel werknemers zijn gebonden aan CAO’s zodat dat automatisch met zich meebrengt dat veel mensen aanstaande woensdag verplicht vrij zijn. Als de arbeidsovereenkomst daarover echter niets bepaalt en er geen CAO van toepassing is op de arbeidsrelatie (zoals in mijn geval), ben je niet verplicht vrij. Dat betekent dat de “gewone” vakantieregeling geldt. Wil je op die feestdag vrij, dan zul je een vrije dag moeten vragen en mag de werkgever dat alleen bij een zwaarwichtig belang weigeren.

 

Ik zit dus woensdag vrolijk om 9.00 uur achter mijn computer en hoop dat ik dan wel al van Koninginnedag ben bijgekomen….!