Ook duidelijkheid over banksparen bij ontslagvergoeding

Nadat de staatssecretaris duidelijkheid heeft verschaft over de behandeling van ontslagvergoedingen en de oprichting van een stamrecht bv bij ontslag aan het einde van dit jaar, kwamen er uit de praktijk veel vragen of de gunstige overgangsregeling ook voor banksparen zou gelden. Het ministerie heeft nu toegezegd dat dit ook voor banksparen gaat gelden. Dit betekent dat indien de aanzegging tot ontslag in 2013 is gedaan en de beëindigingdatum van het contract is uiterlijk 30 juni 2014 is, in zo’n geval nog van de fiscaal zeer gunstige regeling gebruik kan worden gemaakt.