De Belastingdienst weet meer (dan u denkt)!

De belastingdienst wil van alles weten. De laatste tijd is de fiscus geregeld in het nieuws vanwege de slinkse wijzen om aan informatie te komen. Verschillende instanties en bedrijven worden door de fiscus hiervoor benaderd.

 

Twee weken geleden kwam de Belastingdienst in het nieuws doordat zij parkeergegevens heeft opgevraagd die na 8 weken gewist zouden worden. De data van de parkeerautomaten blijken niet te zijn gewist, maar versleuteld te zijn. Het zou slechts een kwestie zijn van ontsleutelen waardoor ‘oude’ parkeergegevens weer door de fiscus gebruikt kunnen worden. Maar de Belastingdienst deelt ook privacygevoelige informatie. Zo berichtte de Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, gisteren dat de Belastingdienst, tegen de regels in, informatie verstrekt over het inkomen van huurders aan verhuurders in de vrije sector.

 

Ook individueel kan de Belastingdienst bij een belastingplichtige een verzoek om informatie doen op grond van artikel 47 AWR. Als een inlichtingenverzoek onrechtmatig is, weiger dan om de verzochte inlichtingen te verstrekken. Bijvoorbeeld in het geval de informatie niet van belang kan zijn voor de belastingheffing of indien om een stortvloed van informatie wordt verzocht (al het e-mailverkeer van het gehele bedrijf). Wil de inspecteur zich vervolgens op omkering en dus verzwaring van de bewijslast kunnen beroepen, dan moet hij een informatiebeschikking opleggen. Hiertegen kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt en daarna beroep worden ingediend bij de rechtbank.

 

Zo weet u meer dan de belastingdienst denkt.