Torenhoge griffierechten

In het regeerakkoord staat dat vanaf 2013 rechtspraak wordt bekostigd door de mensen die daar gebruik van maken. Een burger die zijn recht wil halen, zal dus veel meer geld moeten gaan betalen. De Raad voor Rechtspraak heeft becijferd dat de tarieven voor allerlei procedures (bijvoorbeeld voor arbeidszaken) excessief zullen stijgen.

 

Als de plannen doorgaan zullen vooral mensen met een lager of middeninkomen en kleine bedrijven hun rechten niet meer via de rechter kunnen afdwingen en al helemaal niet in hoger beroep kunnen gaan. Dit kabinet lijkt te miskennen dat de toegang tot een rechter een grondrecht is dat zowel in de Grondwet als in internationale verdragen is vastgelegd. D’66 zal volgende week een motie indienen tegen de plannen van het kabinet. Hopelijk lukt deze poging om het tij te keren.